ÖPPEN KYRKA (ÖKA) sätter självfallet gudstjänstlivet i centrum.

Gudstjänsten skall beröra, besökarna skall känna sig välkomna – antingen de kommer ofta eller sällan.

Bibelns budskap skall tolkas så att besökarna kan ta det till sig, på ett djupare sätt. Vi vill sätta kristen tro i centrum.

Kristen tro är den värdegrund som vi känner oss trygga med. Även om vi vill att kyrkan skall utvecklas för att möta den moderna människans behov, så får våra traditioner ej glömmas.

Dop, konfirmation, bröllop och begravning är ytterst viktiga stationer i livet. Prästen och övriga anställda bör få så mycket tid att dessa händelser blir stora och viktiga upplevelser för berörda och anhöriga.

SVENSKA kyrkans diakoni blir alltmer betydelsefull och bör ökas i en tid då samhällets skyddsnät blir allt glesare.

Dagens svenska medborgare har ofta ökande materiell standard men många tecken tyder på att den andliga – mentala - hälsan blir sämre.

Prylar och det materiella kan inte vara livets mål! Svenska kyrkan kan ge människorna något som ger livet ett mer hållbart innehåll – nämligen en kristen tro.

Svenska kyrkan behövs och bör få betyda mer för fler människor.

Annons

OVANSTÅENDE ambitioner och målsättningar kan nog de flesta nomineringsgrupper (”kyrkliga partier”) instämma i och är troligen i ringa grad åtskiljande.

Men – Öppen Kyrka har ett program, som är noggrant diskuterat och genomarbetat. I detta program framgår målsättningar för oss som är skiljande från övriga nomineringsgrupper:

Öppen Kyrka är helt oberoende av riksdagens politiska partier. Kyrkan skall vara fri att kunna kritisera den världsliga makten. Vi anser att detta är ett trovärdighetskrav.

Det känns orimligt att riksdagspartierna skall kunna bestämma vad kyrkan ska tycka och få göra.

Öppen Kyrka vill främja jämlikhet på alla plan – alla anställda skall ha samma möjlighet att göra ett bra arbete oavsett kön. Kvinnliga prästers arbetsvillkor får inte vara sämre än de manligas.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla. Vi hyllar principen om alla människors lika, oändliga och okränkbara värde – vi är alla lika mycket värda oavsett etniskt ursprung, hudfärg, eventuella funktionsvariation och olika sexuell läggning.

Öppen kyrka vill att HBTQ-personer skall bemötas med samma kärlek och respekt som övriga.

Präster tillhöriga Öppen Kyrka var de första som välsignade samkönade par. Vi tycker att även samkönade par skall få vigas och välsignas i kyrkan.

Ett lågt valdeltagande på valdagen, 17/9, försvagar Svenska Kyrkan.

Rösta! Din röst är viktig! Rösta helst på ÖKA – Öppen Kyrka – en kyrka för alla. Om du röstar så stärker du kyrkans möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter.

Svenska kyrkan behövs! Tig inte ihjäl den!

Gunnar Thorbert

Birgitta Axelsson Edström

Kandidater för Öppen Kyrka, Växjö Stift