Det har kommit till min kännedom att ni plötsligt rivit Lars Vilks konstverk Laglydighetens dom, utan att varken tillfråga konstnären eller tillföra samlingen detta verk i någon vettig form.

Som en av de inblandade i att genomföra utställningen SMÖRLYCKAN på Jönköpings länsmuseum, en utställning som skall presentera museets samling i nytt ljus fram till och med 2017, förfäras jag av hanterandet av Vilks skulptur. Hur tänkte ni där?

Ni har gott emot bla ICOMs etiska regler och dessutom förstört Smörlyckans utsikt, för att ta ett skämtsammare argument.

Allt på detta museum nermonteras, ni har redan kickat pedagogerna bland många andra, de om några som skulle kunna berätta och utbilda nya grupper barn och vuxna i edra samlingar. Nu står allt dött och livlöst. Lika bra att riva hela rasket, ni har ju redan börjat!

FÖRLÅT MIN ILSKA MEN DETTA VAR ÅT HELVETE.

EDER HJÄRTLIGT

PETER JOHANSON

Med alla sinnen i behåll, Malmö, torsdag, en mörk höst.