Cind AB har utvecklat tekniken som kraftigt ska effektivisera volyms- och vederlagsmätningen inom skogsindustrin.

— Vår utrustning innebär stora effektiviseringsvinster inom volymmätning vilket de stora skogsindustrierna inser, säger vd Anders Nyberg. Tekniken från Saab undanröjer problem som finns med andra tekniska lösningar. Vi är mycket glada över att ha tecknat nio kontrakt under vårt första verksamhetsår.

Exakta volymen

Mätutrustningarna använder Saabs stereokamerateknik som med stor precision kan mäta volymen på till exempel massavedlass och enskilda timmerstockar. Tekniken innebär att det går mycket snabbt att mäta den exakta volymen av massaved direkt på lastbilen. Affärsmodellen går ut på att Cind hyr ut och underhåller systemen.

Bolaget har även kontor i Linköping och Norrköping men huvudkontoret har sedan en tid varit på Science Park i Jönköping.