Som vi tidigare har skrivit om fick 91-årige Göran Klintmyr, kort efter hustruns bortgång, beskedet att han inte längre får bo kvar på Vitsippans äldreboende. Från kommunens sida menar man att inga fel har begåtts, men medger att det finns brister i villkoren som man planerar att se över.

"Beklagar det djupt"

– Kommunen kastar inte ut någon, säger socialnämndens ordförande, Maria Gullberg Lorentsson (M), som också är kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Hon beklagar Görans situation, men betonar att tjänstemännen inte har gjort några formella fel.

– När det gäller Göran så har han hamnat i en tråkig situation. Fast att det inte har gjorts något fel så är det olyckligt. Jag beklagar djupt att både han och hans anhöriga har blivit oroliga, säger Maria Gullberg Lorentsson.

Socialchefen Carina Helgesson-Björk beklagar också att Göran fick beskedet om utflyttning så nära inpå hustruns bortgång.

– Generellt från vår sida informerar vi inte så tidigt, men om man frågar så svarar vi, menar hon.

Se över villkoren

Annons

Nu ska dock riktlinjerna förändras, menar socialnämndens ordförande, Maria Gullberg Lorentsson. Hon föreslår socialnämnden att ge i uppdrag åt förvaltningen att se över riktlinjerna för medboende i vård- och omsorgsboende.

– Vi vill sätta in fler parametrar i bedömningen, som ålder och hur länge de har bott där. Jag vill väga in fler aspekter innan någon får flytta, säger hon, men betonar att exakt hur villkoren ska förändras inte är klart, utan ska utredas.

Ytterligare en kritik som har framförts är att informationen från kommunen har varit svår att förstå. Göran Klintmyr har tidigare berättat att han inte förstod att han inte skulle få bo kvar när hustrun gått bort.

– När vi tittar över det så är det självklart att vi kommer att titta på informationen. Kommunens information ska vara tydlig, säger socialchefen Carina Helgesson-Björk.

"Gick inte att förutspå"

Hon menar också att situationen som har uppstått inte gick att förutspå när socialnämnden beslutade om de nuvarande riktlinjerna 2013.

– Det finns vissa situationer som vi inte har kunnat förutspå. Vi har inte kunnat se alla konsekvenser, säger hon och får medhåll av Maria Gullberg Lorentsson:

– Alla de saker som den majoriteten beslutade om kommer ju upp nu. Detta är ett hål och en miss. Det är otur att någon kommer i kläm, det är ingen som tycker att det är bra.

Maria Gullberg Lorentsson vill inte föregå socialnämndens beslut, men menar att hon har svårt att tro att Göran inte ska få bo kvar:

– Jag kan inte tänka mig något annat än att Göran får bo kvar.