FÖRSVARSMINISTER Peter Hultqvist är en viktig tillgång för Sveriges säkerhet och att rösta igenom en misstroendeförklaring mot honom vore oseriöst.

Det är ett tydligt partipolitiserande av frågor som är alldeles för viktiga för att spela politiskt spel med.

Det är välkänt att säkerhetsläget i vårt närområde över tid har försämrats, och att flera tidigare regeringar inte prioriterat försvaret.

Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering 2014 har försvaret fått en ny inriktning. Försvarsmaktens operativa förmåga att försvara landet prioriteras och cirka 17 miljarder kronor har tillförts försvaret.

Det är en tydlig investering i Sveriges säkerhet.

UNDER Peter Hultqvist tid som försvarsminister har han varit drivande i att vända utvecklingen i försvarsmakten, stärkt Sveriges försvarsförmåga och återinfört värnplikten. I försvaret behövs utbildade och övade officerare, gruppchefer, soldater och sjömän.

När den tidigare borgerliga regeringen förhastat beslutade att göra värnplikten vilande varnade vi för konsekvenserna och fick tyvärr rätt i många av våra farhågor.

Med den bakgrunden valde den socialdemokratiskt ledda regeringen att återaktivera värnplikten.

Annons

Det ger en långsiktig stadga och stabilitet i Försvarsmakten och är en viktig säkerhetspolitisk signal där vi tydligt visar hur vi vill öka vår militära förmåga.

MED PETER HULTQVIST som försvarsminister har Sverige fått breda politiska överenskommelser om försvaret.

Det är bra för vårt land och det ska alla partier som ingått i dessa överenskommelser ha en eloge för.

Till det har Peter Hultqvist undertecknat en rad viktiga samarbetsavtal med andra länder och byggt upp ett otroligt värdefullt nätverk världen över. Något som gjort honom djupt respekterad långt utanför det egna partiet.

Med detta som bakgrund är det smått obegripligt att de borgerliga partierna vill rikta en misstroendeförklaring mot försvarsministern som varken haft ansvar för Transportstyrelsen eller den myndighet som bedrev tillsyn.

Dessutom skulle detta ske mitt under den stora övningen försvarsmaktsövningen AURORA 17 där Sverige deltar. Och kanske ännu värre, samtidigt som den stora ryska militärövningen ZAPAD.

EN MISSTROENDEFÖRKLARING mot försvarsminister Peter Hultqvist är alltså både missriktad och sällsynt dåligt tajmad.

Detta riskerar att ställa Sverige i en mycket allvarlig situation i vad som ser ut att vara ett sätt att försöka plocka politiska poänger.

Dessutom gör man det med stöd av Sverigedemokraterna, vars säkerhetspolitiska omdöme kraftigt kan ifrågasättas.

Försvarspolitik lämpar sig särskilt dåligt för partitaktiserande och missriktad pajkastning.

Helene Petersson (S)

riksdagsledamot från Jönköpings län