Det var vid halvelvatiden på fredagsförmiddagen som larmet om vattenläckan på Kämpevägen kom. Enligt ett vittne som filmade händelsen mullrade det som en jordbävning när vattnet trängde upp ur marken.

– Det har kommit en vattenläcka från ledningarna under gatan, en relativt grov ledning som vi har förstått det. Det har vattenfyllt delar Kämpevägen, in på Syrgasvägen och in på några företag här också, säger brandingenjör David Högberg.

När JP anlände till platsen strax efter larmet hade personal på företagen runt om fullt sjå att rädda sina bilar undan vattenmassorna, samtidigt som räddningstjänsten spärrade av området.

Pumpar ut i Munksjön

– Det är mycket vatten och det fryser vansinnigt fort. Första arbetet var att säkra platsen, för att folk inte ska köra in, eller halka och ramla. Sen kan det finnas öppna brunnar under vattnet som man inte ser, säger David Högberg.

Efter att gatan säkrats påbörjades arbetet med att få undan vattnet. Slangar drogs till Munksjön där vattnet spolas ut på isen. Vid halvtolvtiden hade ledningarna stängts av.

– Nu sjunker vattnet undan och det som inte sjunker ner i gatubrunnar försöker vi pumpa undan, säger David Högberg vid halvtolvtiden.

Efter att vattnet är borta ska bärigheten i marken kring vattenläckan kontrolleras så det inte finns risk att träd faller. Det ska också genomföras halkbekämpning på gatan, hur lång tid efterarbetet tar är oklart.

– Det är svårt att bedöma, det blir tekniska kontoret som jobbar vidare här, säger David Högberg.

Tjäle i marken

Efter de första insatserna av räddningstjänst togs maskiner till platsen för att åtgärda läckan samtidigt som vägavspärrningarna är kvar.

– Vanlig trafik kunde inte köra där eftersom det var så djupt, säger Rolf Landin som är enhetschef över Jönköpings kommuns VA-avdelning.

Orsaken till vattenläckan är kalla nätter och tjäle i marken, som har skapat bristningar.

– Dessutom är det en vattenledning av gammalt årtal, säger Rolf Landin som är enhetschef över Jönköpings kommuns VA-avdelning.

Flera företag huserar på Kämpevägen och de får räkna med att bli utan vatten under den tiden som vattnet är avstängt.

– Ett antal företag är drabbade av att de saknar vatten, säger Rolf Landin.

De första timmarna efter att vattenläckan upptäcktes har man lyckats få undan vatten, med hjälp av räddningstjänsten som ser till att vatten kommer ner i dagvattensystemet.

Kommunens personal har haft fullt upp de senaste dagarna.

– Sedan onsdag kväll har vi haft drygt tiotal driftstörningar, säger Rolf Landin.

Grävningar

Vid halvtvå tiden så fortgick grävningsarbetet. Det hade också kommit in rapporter om eventuella skador på en fastighet. Vattnet hade nått fram till byggnaden men om det innebar skador är oklart. Om fler skador kan ha uppstått på andra håll är också osäkert.

– I ett sådant här område kan det hända att företag upptäcker sådant här först senare, säger Rolf Landin, enhetschef för VA-avdelningen.

Grävningar pågick under kvällen och enligt Rolf Landin var arbetet klart vid midnatt.

– Läckan är helt åtgärdad, vattenledningen är lagad och trafiken rullar som den ska. Sedan måste skadorna på vägarna åtgärdas men det får komma i senare skede, säger han.

Förutom läckan på Kämpevägen har räddningstjänsten och kommunen de senaste dagarna fått rycka ut till flera fastigheter. Rolf Landin passar på att påminna om hur man förebygger vattenskador.

– Under den här kalla perioden är det bra att fastighetsägare tänker på att man stänger igen dörrar och fönster ordentligt. Tänk på att alltid ha plusgrader i de utrymmen där man har vattenledningar, säger Rolf Landin på kommunens VA-avdelning.