Ironman lockade till sig drygt 2 000 deltagare och totalt fanns det en publik på 2 000 personer i Jönköping. Östra torget var samlingspunkten för deltagarna i tävlingen och trafiken leddes om i hela stan. På Östra torget bytte deltagarna om och där förvarades deras cyklar. Som kompensation för att alla parkeringsplatserna försvann bjöd Jönköpings kommun på gratis parkering i de kommunala p–husen Per Brahe, Atollen, Smedjan, Biblioteket och Sesam.

Martin Nihlberg som var domare för cykel parkerade i Per Brahe–garaget. Han brukar betala via Parkster–appen, tjänsten för att betala sina p–avgifter via sin smartphone via en app, sms eller talsvar. En tjänst som Parkster utför åt kommunen.

– Det sitter i ryggmärgen att använda parkster–appen. Så det gjorde jag i söndags också. På alla automater fanns det en lapp där det stod att det var gratis parkering i alla p–husen. Men eftersom jag hade betalat via appen gick jag ut till höger istället och där fanns det inga lappar, säger Martin Nihlberg.

Lapparna om gratis parkering satt på alla p–automater men inte vid alla utgångar. Därför missade Martin Nihlberg det.

Det kostade honom 85 kronor och det är pengar som Martin Nilhberg vägrar att betala eftersom han anser att felet låg hos kommunen.

– Parkster förmedlar bara betalningen. Det här måste kommunen kunna reglera, anser Martin Nihlberg som har varit i kontakt med både kommunens kontaktcentrum och med företaget Parkster.

Annons

Stefan Fogelberg, t f teknisk direktör, säger att det inte finns några rutiner för att betala tillbaka parkeringsavgiften.

– Det ska ha varit skyltat på automaterna men det finns alltid folk som missar sådant här. Parkster säger att de inte har några rutiner för att betala tillbaka avgiften, säger han.

Kan ni inte tvinga företaget att göra det?

– Nej, det gör vi inte.

Vet du om det är fler som har drabbats?

– Parkster säger att det inte är det.

Borde ni ha satt upp lapparna på ett annat sätt?

– Vi har skyltat så gott vi kunde. Nu får vi tänka till inför nästa års arrangemang, säger Stefan Fogelberg.

LÄS MER: Lisa Nordén vann Ironman