Centralstimulerande läkemedel används vid neuropsykiatriska sjukdomar som till exempel adhd och enligt FASS innehåller många av dessa läkemedel ämnen som är narkotikaklassade i Sverige. Läkemedlet kan ge biverkningar som bland annat högt blodtryck. Enligt föreskrifter bör behandling med centralstimulerande läkemedel avbrytas om patienten visar förhöjt blodtryck, något som alltså inte gjordes enligt pressmeddelandet från Region Jönköpings län.

Patienten påbörjade läkemedelsbehandlingen för sin neuropsykiatriska diagnos 2012 på vuxenpsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov. 2014 konstaterade sjukvården att patienten hade förhöjt blodtryck, även kallat hypertoni, och patienten remitterades till en vårdcentral inom Bra Liv för uppföljning. Enligt anmälningen brast kontrollen av blodtrycket, som fortsatte stiga utan att behandlingen avbröts.

Patienten avled i januari i år av en hjärtinfarkt och händelsen är nu utredd av Länssjukhuset Ryhov. Sjukhuset har lämnat ärendet till Inspektionen av vård och omsorg, IVO, för bedömning.