Patientnämndverksamhet ska enligt lag finnas i varje landsting. Uppgiften är att stödja och hjälpa patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ragnwald Ahlnér som nyligen valdes att leda patientnämnden i ytterligare en mandatperiod krävde förra året utökade resurser då arbetsbördan hade ökat markant. Äskandet fick inte gehör.

Patientnämnderna har efter en lagändring fått utökade krav att informera såväl allmänhet som hälso- och sjukvårdpersonalen om sin verksamhet samt skyldighet att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna.

– Det är många som jobbar inom vården som fortfarande inte har kunskap om patientnämnden, säger Ragnwald Ahlnér.

Under snittet

Antalet anmälningar till patientnämnden fortsätter att öka, under 2014 väntas ärendena bli fler än 400, och nu krävs återigen utökade resurser om inte patientsäkerheten ska hotas.

– Det kan vara så att vi inte kan fånga upp allt på grund av brist på tid, säger Ragnwald Ahlnér.

Inom landstinget i Jönköpings län finns endast en handläggare i patientnämnden. Bemanningen ligger klart under genomsnittet i landet. Grannarna, landstingen i Östergötland respektive Kalmar län, bemannas exempelvis med tre handläggare vardera.

Vill utreda

Landstingsrådet Mia Frisk (KD) meddelar att det för någon vecka sedan blev klart att patientnämnden vid behov kommer att stöttas med administrativ personal. Men om det kommer att tillföras mer fast personal vill hon ännu inte uttala sig om.

– Jag vill utreda och se hur den nya patientlagen påverkar patientnämnden, säger Mia Frisk.