Huskvarna stadshus har varit ett omtalat bygge. Planerna avslogs flera gånger, starten försköts och golvet blev för svagt för biblioteksböckerna. Nu står byggnaden klar sedan flera månader tillbaka, men alla problem är inte lösta - Peab menar att de inte fått betalt för hela arbetet.

Under arbetets gång visade det sig att markförhållandena inte var sådana som Jönköpings kommun och Ica Fastigheter informerat Peab om, när de beställde byggnationen och skrev kontrakt. I marken fanns mer vatten, vilket innebar mer grävning- och fyllningsarbete än vad som var avtalat. Därför skrevs en separat faktura för det överskridande arbetet på 12 miljoner som delas mellan kommunen och Ica. Pengarna för det arbetet har ännu inte betalats och Peab stämmer nu de båda beställarna.

– Vi kommer att svara på stämningen, men begär genom vår advokat anstånd till att svara den 31 augusti. Kommunen har redan en advokat inkopplad, eftersom det varit en del diskussioner om betalningen, säger Stefan Fågelberg, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun.

Annons

Läs mer: Golvet håller inte för bibliotekets böcker

Peab stämmer Jönköpings kommun och Ica Fastigheter, för en summa på 12 miljoner kronor.

Peab ska ha förklarat problemet för beställarna under arbetets gång. De menar att de enligt kontraktet har rätt till ersättning för merkostnaderna.

– Alla är inte ense gällande vissa saker i kontraktet och vad som ska göras och inte. Avtal kan ju också tolkas, så detta behöver redas ut. Var det hela kommer landa kan jag inte spekulera om. Går det till rätten så får vi väl lösa det där, men det är ganska juridiskt invecklat, säger Stefan Fågelberg.

Läs mer: Många turer på vägen till nya stadshuset

Läs mer: Se hur stadshuset växer fram