I väntan på att den nya förskolan på Nyodlingsvägen i Kaxholmen ska bli klar får elever och förskolebarn trängas i Landsjöskolan. Förskolan signalerade att de behövde större ytor för att hantera sina växande köer för flera år sedan, men då byggstarten av den nya förskolan försenades har de fått hitta alternativa lösningar. Kommunen fick bland annat hyra närliggande lägenheter samt lokaler i Pingstkyrkan.

Under 2018 meddelade kyrkan att de ville säga upp sitt avtal. Eftersom Landsjöskolan då hade fått fyra nya klassrum i form av tillfälliga paviljonger kunde förskolans alla fyra avdelningar återigen samlas i skolbyggnaden. Eleverna i andra och tredje klass flyttade ut till modulerna och deras gamla klassrum anpassades för förskolebarn.

Men kön till förskolan i Kaxholmen fortsätter växa. Vid årsskiftet kommer därför en avdelning om 20 barn att tillkomma i Landsjöskolan.

Nu protesterar pedagogerna på skolan mot beslutet i ett öppet brev.

”Vi är mycket oroade över hur vi ska kunna genomföra vårt skoluppdrag och kunna ha undervisning/.../ Vår fråga är: Hur kan detta vara för barnens bästa?"

En förskoleavdelning flyttades i fjol in i tvåan och treans gamla lokaler på nedervåningen. Nu kommer de att flyttas upp och vara med den nya avdelningen på första våningen.
Foto: Magdalena Strömberg

– Det är 20 barn som ska in i förskolan och då kommer de ta våra fyra klassrum och fyra grupprum här uppe och vi kommer med närmare 70 barn få flytta ner i tre klassrum och ett grupprum, säger Sara Andreasson som är lärare i ettan.

Annons

Hon har, tillsammans med Susanne Magnusson och Pia Alkman, gått ut som representanter för de andra pedagogerna.

Det är deras 36 elever i förstaklass och 32 i förskoleklass samt fritidsverksamheten som ska flyttas till skolans nedervåning för att den nya förskoleavdelningen ska få plats. Den förskoleavdelning som i fjol placerades i tvåornas och treornas gamla klassrum kommer att lämna de lokalerna för att sättas tillsammans med den nya avdelningen.

– Förskolan behöver tillfälliga lokaler men den här lösningen drabbar i stort sett hela skolan för att vårt nyrenoverade bibliotek och vår studiehall kommer att behöva användas som lokal för våra mindre barn, säger Sara Andreasson.

Att de yngre barnen dessutom ska dela skolgård med de äldre på skolan, vilket de inte gjort tidigare när de varit på övervåningen, anser de också vara problematiskt.

– Det blir svårare att hålla uppsyn över barnen och nu har de ingen fotbollsplan att spela på, säger Susanne Magnusson.

Erbjöd personalrummet

När beskedet om flytten kom enades personalen om en alternativ lösning – att den nya förskoleenheten skulle kunna använda deras personalrum. Eftersom det finns kök, grupprum, kapprum och en egen utgång till förskolans inhägnade gård tyckte de att det var den smidigaste utvägen. Och då förskolans nya byggnad planeras stå klar inför vårterminen 2021 skulle det bara röra sig om ett år.

– Vi har erbjudit vårt personalrum för att slippa att det drabbar 292 skolelever och 45 pedagoger. Då är det bara 20 förskoleelever och ett antal pedagoger som får flytta in i en lokal som redan finns, säger förskoleläraren Susanne Magnusson och fortsätter:

– Det är därför vi har reagerat så starkt på det här. Varför tar de inte det erbjudandet som har getts? Det är för barnens bästa och drabbar minst antal människor.

Pia Alkman, som arbetar med tvåornas fritidshem, är särskilt bekymrad över sin verksamhet då förskoleklasserna med tillhörande fritids kommer att ta över deras utrymmen.

– Det är 30 barn som vi inte ens vet var de ska vara på eftermiddagarna. Det finns en stor oro hos oss för det finns inga planer på hur den här flytten ska gå till.

Förvaltningen delar inte åsikten

Martin Höglund, planeringsstrateg i kommunen, berättar att det fanns flera anledningar till att personalrummet inte blev ett alternativ. Förutom att det skulle kosta betydligt mer att göra om personalytorna till förskolelokal skulle det också vara en fråga om arbetsmiljö för personalen.

– Men tidsperspektivet är också en viktig del i detta. Att lägga en till beställning i de redan lagda beställningarna som ska göras skulle resultera i att det kanske inte skulle stå färdigt förrän om ett år.

– Det här är inget som någon önskar egentligen men det är många försvårande händelser och komplikationer som göra att vi sitter i en situation som vi aldrig trodde att vi skulle sitta i, tillägger Martin Höglund och hänvisar till förseningen av förskolans nya byggnad.

Att förskoleavdelningarna kan vara tillsammans på övervåningen och grundskolan vara samlad på nedervåningen ses från hans och utbildningsförvaltningens håll som positivt.

– Vi delar inte åsikt där, skolan får nu en sammanhängande verksamhet. Vi har tittat på vad som blir bäst för båda verksamheten, inte bara för förskolan.

Därför är förskolan försenad

Detaljplanen för Kaxholmens nya förskola antogs redan 2015. Då var tanken att bygget skulle..

Därför är förskolan försenad

Detaljplanen för Kaxholmens nya förskola antogs redan 2015. Då var tanken att bygget skulle påbörjas 2017 men brist på projektledare på tekniska kontoret under den perioden gjorde att det försenades.

När personalsituationen förbättrades kunde arbetet fortsätta. Men efter att projektet hade upphandlats och tilldelats en entreprenör överklagades tilldelningen av projektet av en annan entreprenör. Det resulterade i att bygget försenades under tiden ärendet låg i förvaltningsrätten.

När ärendet blev klart i rätten påbörjades byggmöten. I september 2019 var förskolebarnen med och tog första spadtagen för byggnaden på Nyodlingsvägen i Kaxholmen. Förskolan förväntas vara redo för inflytt vårterminen 2021. Den kommer att rymma åtta avdelningar, motsvarande 120 platser.

Relaterat: Första spadtaget för ny förskola