Tanken med infartsparkeringar är att arbetspendlare ska ställa sin bil i stadens ytterkanter, för att sedan ta sig in till centrum med buss, cykel eller till fots.

Fakta: Priserna

Infartsparkeringen är gratis. Men för att ta sig in till stan finns det olika alternativ.

Månads..

Fakta: Priserna

Infartsparkeringen är gratis. Men för att ta sig in till stan finns det olika alternativ.

Månadskort för bussen, 1 zon: 630 kronor i månaden.

Hyra av cykelbox: 100 kronor i kvartalet, drygt 30 kronor i månaden.

Kostnaden för att stå i ett parkeringshus, fem dagar i veckan, är 900 kronor i månaden.

I januari fick Jönköping sina två första infartsparkeringar, en vid Jordbron och en på Rosenlund. Båda är gratis och den på Jordbron har cykelboxar där det går att förvara sin cykel säkert.

Hur de båda parkeringarna används följs upp kontinuerligt av stadskontoret.

— Infartsparkeringen vid Jordbron fungerar bra. Via intervjuer har vi sett att väldigt många som parkerar där jobbar inne i centrum och att en stor andel av dem cyklar in dit, säger Henrik Zetterholm, kommunens trafik- och utvecklingschef.

Beläggningen på infartsparkeringen vid Jordbron ligger på omkring åttio procent och cykelboxarna är fullt uthyrda. Det finns till och med en kö för cykelboxarna och planen är att sätta dit fler.

Väljer bort bussen

Däremot tycks arbetspendlarna välja bort bussen för att ta sig in den sista biten till staden.

— Vi hade en förhoppning på att kopplingen bil och buss skulle fungera bättre, säger Henrik Zetterholm.

Annons

En förklaring kan vara att pendlarna upplever att bussen är för dyr. När infartsparkeringarna infördes höjdes parkeringsavgifterna i staden men samtidigt höjdes busspriset.

— Jag tror att det är en kostnadsfråga. Åker du buss från pendlarparkeringen behöver du ett periodkort och då blir inte vinsten så stor, säger Henrik Zetterholm.

Infartsparkeringen på Rosenlund har inte fungerat lika bra. När den senaste undersökningen gjordes låg beläggningsgraden på tio procent.

— Jag tror inte att det hänt så mycket sedan dess. Det kan vara så att det ligger för långt utanför centrum, så att viljan att cykla till arbetsplatsen inte är lika stor, säger Henrik Zetterholm.

Flera tänkbara platser

Kommunen har planer för fler infartsparkeringar. Tänkbara platser som pekats ut är Kortebo vid Djupadalsrondellen, Huskvarna vid Vårstarondellen och Råslätt vid Röde Påle.

Det finns även medborgarförslag på infartsparkeringar vid Bankeryd vid Torps skola och i Trånghalla.

— Nästa ställe skulle kunna vara Djupadalsrondellen, vi har indikationer på att det är många som redan ställer bilen vid Kaptensbo och cyklar därifrån. Men sedan får vi fundera lite över resultaten från Rosenlund. Det verkar vara svårt att få det att fungera när det rör sig om längre avstånd, säger Henrik Zetterholm.

Nya samåkningsparkeringar

Vid sidan av infartsparkeringar finns samåknings- och pendlarparkeringar som fyller en motsvarande funktion. De finns i dagsläget på en rad orter nära kommunen. Nästa projekt är att bygga en samåkningsparkering i Skärstad och göra den i Ölmstad större.

— Vi vet att parkeringarna används i ganska stor utsträckning, sen vet vi inte exakt hur det ser ut på alla platser men det är en parkeringsform som efterfrågas, säger Henrik Zetterholm.