LÄS MER: Så ska nya stationsområdet se ut

LÄS MER: Nej till höghastighetståg

Efter Sverigeförhandlingen i februari 2016 stod det klart att Jönköping skulle få ett stationsläge när den nya höghastighetsbanan byggs.

Stationen ska ligga vid Södra Munksjön och förra året utlyste Jönköpings kommun en idétävling om det bästa stationsområdet. Fyra olika förslag lades fram, i höstas prisades, men kommunen kan plocka idéer från alla förslagen.

— Vi försöker följa upp det och under processen pekar vi på de utmaningar som finns. Nu tittar vi på hur man klarar barriäreffekter och buller. Det pågår ett väldigt aktivt arbete tillsammans med Trafikverket, säger Ann-Marie Nilsson.

Men trots att idétävlingen är färdig och vinnaren är korad kan hon inte svara på när hon vet hur stationen ska se ut.

— Jag vågar inte svara på det, allt är kopplat till helheten.

Kommunen är låst och vet mer först när processen med järnvägsnätet har kommit längre. Jönköpings kommun vill att höghastighetsbanan ska förlängas från Järna till Jönköping för att kunna skapa en större arbetsmarknadsregion.

Annons

— Vi vill gå vidare med planen att förlänga ostlänken Linköping-Jönköping. Vi jobbar mycket nu med att försöka påverka det och har pekat på detta för infrastrukturministern.

LÄS MER: Kommunerna kräver besked

Fakta: Södra Munksjön

Området kring södra Munksjön är 300 hektar stort.

En blandstad med 15 000 lägenhete..

Fakta: Södra Munksjön

Området kring södra Munksjön är 300 hektar stort.

En blandstad med 15 000 lägenheter ska växa fram.

Stationsområdet ska ligga precis mitt för södra Munksjön.

Sista området ska inte vara klart förrän 2044- till 2045.

Först byggs stationsområdet medan det sista området inte ska vara klart förrän om trettio år.

Tar för lång tid

Inom Sverigeförhandlingen har man kommit överens om de större principiella frågorna, som stationsläget och medfinansieringen. Men ännu återstår mycket arbete.

— Nu är avtalsförslag gentemot kommunerna på gång att tas fram för att reglera detta. Det finns oerhört mycket detaljer, säger Ann-Marie Nilsson.

En sådan fråga, som är viktig för Jönköpings kommun, är vem som har hand om avtalen när Sverigeförhandlingen avslutar sitt uppdrag. En annan är hur lång tid det tar innan arbetet är färdigt och hur länge avtalen ska kunna gälla.

Enligt infrastrukturpropositionen som Riksdagen har klubbat ska järnvägen byggas i den takt den takt ekonomin tillåter.

— Vi är bekymrade, det kan ta oerhört lång tid. Vem vill investera i nya dyra tåg om man bara kan köra halva vägen? Vår uppfattning är att man måste hitta nya sätt att finansiera ny infrastruktur, säger Ann-Marie Nilsson.

Hon säger att läget för järnvägen, trots infrastrukturpropositionen, är osäkert. I höstas sa dessutom M och L nej till snabbtågen och KD har inte gett något tydligt besked.

— Det är olyckligt, med tanke på att det var den förra Alliansregeringen som initierade frågan. Det känns ganska märkligt att man total svänger i frågan.