Cancerfonden har undersökt landets enheter för mammografi. Mätningen visar att 85 procent av enheterna har personalbrist främst på bröstradiologer.

Mammografin vid Region Jönköpings län har en situation som är ”prekär”, enligt Cancerfonden.

— De uppger att de har en heltidstjänst tillsatt men behöver fyra och tar hjälp av konsult, övertidsarbete och pensionerad personal, säger Ulrika Sundholm, sakkunnig vid Cancerfonden.

Men att 2 200 i länet inte fått en kallelse till screening i tid, stämmer inte alls längre, enligt regionen.

Annons

— Det var förra året som mätningen gjordes. I dag har vi rekryterat röntgensköterskor och har jobbat i kapp, säger Vesna Papacikic.

Verksamheten har god tillgänglighet och tider för screeningkallelse hålls i dag, uppger hon.

Det finns dock bara en bröstradiolog anställd och regionen försöker rekrytera fler. 3,5-4 tjänster behövs för att det ska bli optimalt, enligt Vesna Papacikic.

— Vi täcker upp med samma hyrläkare som återkommer.

35 procent nära pension

Personalbristen är nationell och går inte att lösa lokalt.

— Personal sitter ofta i en rävsax och jobbar så fort man kan. Det är en jättestress, säger Ulrika Sundholm.

Mätningen visar att 31 bröstradiologer fattas i landet och 59 behövs för att klara bemanningen på sikt.

— Bara tretton utbildas just nu, säger Ulrika Sundholm som vill att sjukvårdsministern ser till att införa ett snabbspår för personer med utländsk bakgrund.

Bröstradiologer måste också sökas utanför landets gränser, bedömer hon.

— Det får inte bli så att den fina verksamheten som vi byggt upp skadas och att fler tumörer inte upptäcks i tid, säger Ulrika Sundholm.