Söndagen den 14 augusti blev en annan i personalen vittne till hur den personlige assistenten utsatte den boende för "verbala och fysiska kränkningar" vid två tillfällen. Personen stängdes omedelbart av från sin tjänst.

— Det här är ett agerande som är helt oacceptabelt och det är viktigt för oss att agera både snabbt och kraftfullt när sånt här händer, sa Anna Bunninger, chef inom funktionshinderomsorgen, tidigare till Jönköpings-Posten.

Händelsen är även polisanmäld.

— När man identifierar vad vi tycker är ett övergrepp anmäler vi det till polisen, sa Anna Bunninger då, som också berättade att medarbetaren var erfaren.

Efter överläggningar har alltså kommunen valt att avskeda medarbetaren med omedelbar verkan. Medarbetaren har dock möjlighet att överklaga avskedandet.

Ewa Bjurenstedt, områdeschef vid socialförvaltningen, säger att det fortfarande är ett pågående ärende som är långt ifrån klart.

Är det vanligt att ni säger upp medarbetare som missköter sig?

— Nej, det är ju väldigt ovanligt.

Exakt vad som den personlige assistenten gjort mot brukaren vill hon inte svara på.

— Men det handlar om handgripligheter och då var vi tvungna att agera.

LSS