Den 26:e maj är det EU-val, ett val som står mellan slutenhet och öppenhet. Nationalism och populism emot frihetliga och demokratiska värden. Centerpartiet i Jönköpings län står för öppenhet och frihet. Vi vill utveckla de fyra friheterna som EU-samarbetet bygger på och i större utsträckning göra det möjligt för unga i Jönköpings län att studera och arbeta fritt runt om i Europa.

För svenska och europeiska studenter finns möjlighet att studera i andra EU-länder via erasmusprogrammet. Under 2016-2017 var det nästan 800 000 unga i EU som fick chansen att studera utomlands via Erasmusprogrammet. Detta är en chans för unga i Jönköpings län att lära sig nya europeiska språk, bredda sina kunskaper om andra kulturer och föra hem ny kompetens och lärdomar till länet. Något som också ses som mycket attraktivt hos många svenska arbetsgivare och som berikar näringslivsklimatet i Jönköping. Sverige är ett av de mest exportberoende länderna och många svenska företag behöver god förståelse om länderna de exporterar till och är därför intresserade av studenter med internationell erfarenhet.

Sverige ligger långt under genomsnittet när det kommer till andelen studenter som studerat Erasmusprogrammet och Jönköpings län är inget undantag. Läsåret 2015-2016 hade bara 14% studerat utomlands. Detta kan jämföras med vårt grannland Finland som har haft 24% av sina studenter studerandes utomlands under samma period. Det finns en stor efterfrågan och hela 57% av Sveriges studenter på högskolenivå är intresserade av att studera utomlands. Att utöka erasmus+ skulle ge fler studenter möjligheten att plugga i andra länder, knyta band mellan nationsgränser och lära sig om andra kulturer. Det är viktigt att EU står upp för den fria rörligheten och utvecklar den än mer.

Annons

EU-valet är oerhört viktigt för Jönköpings unga, det är vår framtid som står på spel. Vi behöver ett EU som värnar den fria rörligheten och gör det ännu enklare för unga att studera och arbeta i resten av Europa. Vi behöver ett flexibelt EU med närmare kontakt mellan länderna för att fler unga i Jönköpings län ska kunna ta del av kunskapen som finns i andra länder.

William Fröding

Distriktsordförande CUF Jönköpings län

Louise Grabo

Vice förbundsordförande CUF, kandidat till Europaparlamentet

Eu