Grundvattennivåerna sjunker. Klimatförändringen förvärras för varje år som går.

Men jag är också en optimist. Vi har i Sverige redan kunskapen, tekniken och förutsättningarna för att bygga ett fossilfritt samhälle. Vi kan lösa klimathotet om vi bara orkar satsa tillräckligt på det.

Under det senaste året har vi kunnat se en ny utveckling. Ett helhjärtat stöd från helt vanliga människor växer fram runt om i hela vårt samhälle. Människor agerar för att minska sin klimatpåverkan och förväntar sig att vi politiker också ska göra allt som står i vår makt för att skapa ett samhälle där människor kan leva klimatsmart.

Under mina 20 år i miljöpolitiken har jag aldrig varit med om något liknande. Klimatet har blivit en politisk fråga som är på allas läppar. Enligt statsvetarna i Göteborg är det miljö och klimat som oroar människor allra mest inför framtiden. I valet till Europaparlamentet om några veckor rankas den allra högst av väljarna.

Samtidigt visade en annan undersökning nyligen att 65 procent av svenskarna är optimistiska till att det går att lösa klimatkrisen.

Miljöpartiet har en unik möjlighet att vara rösten för alla de oroade optimisterna.

För att lyckas med detta behöver vi låta klimatpolitiken komma närmare människorna själva. Klimatpolitiken måste flytta bort från diagram och procentsatser och istället föras in till människors vardag. Miljöpartiets uppgift i politiken är att erbjuda människor och företag lösningarna i form av både investeringar och livsstilsförändringar.

Annons

Människor kommer att vilja ta tåget om det kommer i tid. Fler kommer att vilja producera egen solel eller bli delägare i vindkraft om de får chansen. Företag kommer att producera produkter som håller längre och går att reparera om våra skatter gynnar det.

Insikten om klimatkrisen kräver handling. Och att vi visar att det hållbara samhället är något att längta till. Där luften blir lätt att andas och vi hör fågelsång istället för trafikbuller. Där livet blir bättre att leva, med mer tid för varandra. Där klyftorna minskar och solidariteten ökar.

Miljöpartiet spelar en nyckelroll för att öppna dörren och släppa in alla de som nu står och stampar utanför dörren. Människor, företag och organisationer som knackar på och inget hellre vill än att hugga in. Tillsammans.

Därför är jag en oroad optimist.

Per Bolund

Språkrörskandidat Miljöpartiet de gröna