En debatt har, av förklarliga skäl, uppkommit efter att högskolan i Jönköping beslutat att porta de politiska partierna.

Relaterat: Partier portas från högskolan

Vi noterar att universitetsstyrelsen lyser med sin frånvaro i denna viktiga demokratifråga. Styrelsen är högst ansvarig för verksamheten och dess högsta beslutande organ. Representanterna rekryteras utifrån sina erfarenheter inom samhälle, politik och akademi. De ska ha en helhetsbild av universitetets verksamhet på lång sikt, inklusive dess ”samarbete med näringsliv och samhälle”. Omvärldsanalys är en av deras särskilda uppgifter.

Har styrelsen diskuterat de högre målen med att vara ett lärosäte som ska skola studenterna i kritiskt tänkande? Har styrelsen diskuterat högskolans demokratiska betydelse och uppdrag?

I styrelsen sitter bland annat en mycket erfaren politiker: Göran Hägglund, f d riksdagsledamot, f d partiledare, f d minister. Försvarar Hägglund ledningens beslut? Att skapa en apolitisk enklav mitt i Jönköping rimmar det mycket illa med vad han tidigare har förfäktat i sina olika roller rörande medborgarnas engagemang i det politiska livet och den demokratiska debatten.

Relaterat: S, M och C: Fel att porta alla partier – läs protestskrivelsen ord för ord

Universitetets styrelseledamöter ska inte bara vara galjonsfigurer för verksamheten. Ett offentligt ställningstagande är på sin plats!

Jonathan Frylén

F d kårordförande

Ersättare i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigeledamot

Annons

Vänsterpartiet