Jag blev väldigt förvånad när jag i veckan skulle ta en fika i Pingstkyrkan i Jönköping där det låg lappar på informationsdisken hur man skulle göra för att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan och ville man ha hjälp att fylla i blanketten så fanns någon till hands. Jag såg även i tidningen Dagen i veckan en annons över hur man skulle gå till väga för att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan och det fanns färdiga förtryckta blanketter.

I Sverige enligt 2017 års statistik är drygt 62 procent av svenska folket medlemmar i Svenska kyrkan. Men med den hets Pingströrelsen driver sina medlemmar att lämna Svenska kyrkan minskar antalet medlemmar i Svenska kyrkan med snabb takt. Tidigare var de flesta i pingströrelsen medlemmar både i Svenska kyrkan och sin egen församling.

Sverige är idag ett av de mest sekulariserade länderna i Europa och där måste vi tillsammans arbeta för den kristna tradition som oavsett samfund inklusive Svenska kyrkan arbetat för att dela det kristna budskapet. Jag funderar över hur de medlemmar i pingstkyrkan i Jönköping som samtidigt är aktiva politiker i kyrkofullmäktige i Jönköping tänker när de ser den aktiva kampanj som Pingstkyrkan driver.

Jag träffar ofta medlemmar i Pingstförsamlingen i Jönköping, som deltar regelbundet i våra högmässor i Sofiakyrkan och även i våra andra kyrkor i Jönköping. Det som nu händer med den kampanj inom pingströrelsen driver mot Svenska kyrkan gör att stora summor pengar försvinner ur Svenska kyrkans budget, vilket medför stora nedskärningar i det arbete som görs för olika åldrar i vår stad inte minst för det diakonala arbetet.

Annons

Idag tillhör många medlemmar i pingströrelsen, både Svenska kyrkan och sitt eget samfund, vilket har varit ett signum för pingströrelsen där man sett att Svenska kyrkan har en stor uppgift för de som inte har någon förankring i någon frikyrkoförsamling och där Svenska kyrkan har en speciell uppgift att möta dessa människor. Jag har haft många samtal med medlemmar i pingstkyrkan i Jönköping, som ofta säger att Svenska kyrkan har en särskild uppgift för de människor som aldrig besöker en frikyrka och där Svenska kyrkan har en annan öppning att möta dessa människor eftersom de har ett medlemskap i Svenska kyrkan. Det jag vill säga med denna artikel är att det gemensamma mål och ansvar vi har för varandra bryter pingströrelsen med genom att påminna sina medlemmar om att lämna Svenska kyrkan.

Jens Junelind

samhällsdebattör

Svar direkt:

Tack för möjligheten att lyfta denna fråga och förhoppningsvis reda ut några missförstånd. Låt oss börja med saker där vi nog är helt överens. Sverige är sedan hundratals år ett kristet land och i den utvecklingen har Svenska kyrkan spelat en avgörande roll. Svenska kyrkan har i kraft av både sin historia och sin storlek en unik roll i Sverige. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att Svenska kyrkan fortsätter att bära denna roll. Inte minst gäller det, precis som insändarförfattaren visar, alla de människor som sällan går till kyrkan och inte ser frikyrkan som ett rimligt alternativ. Sverige är ett sekulariserat land och vi behöver alla goda krafter för att visa på kristen tro och erbjuda kristen gemenskap i det svenska samhället. Här vill vi ta ett gemensamt ansvar tillsammans med alla kyrkor.

Utifrån detta uppfattar vi inte att Pingströrelsen eller någon av dess församlingar driver hets för att människor ska lämna Svenska kyrkan. Vi är i grunden inte ute efter att människor lämnar Svenska kyrkan däremot tycker vi att det är rimligt att man låter sin kyrkoavgift gå till den församling där man är aktiv, firar gudstjänst och har sitt medlemskap. Vi informerar alltså våra medlemmar om att man kan låta sin kyrkoavgift gå till den egna församlingen.

Sedan år 2000 har vi en lagstiftning som gör att alla samfund, inte som tidigare bara Svenska kyrkan, kan låta sina medlemmar ge kyrkoavgiften till den egna församlingen. Det tycker vi är bra. Just nu pågår ju dessutom ett utredningsarbete (SOU2018:18) kring regelverket för statens stödformer till olika trossamfund.

Precis som insändarförfattaren skriver har det inom Pingströrelsen varit praxis att vara ansluten både till den egna församlingen och till Svenska kyrkan. En av orsakerna till detta var ett seglivat uttalande av Pingströrelsens dåvarande ledare, Lewi Pethrus, där Pingströrelsen beskrevs som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Detta sades i slutet på 1940-talet då det inte var lagligt möjligt att stå utanför Svenska kyrkan. Dessutom byggde uttalandet på att Svenska kyrkan snarare betraktades som kulturinstitution än som kyrka. I en tid av gott ekumeniskt klimat och med en öppnare lagstiftning ser vi vårt handlande som ett erkännande av Svenska kyrkan just som kyrka och att det därför är naturligt att kyrkoavgiften ges till den församling där man är aktiv och firar gudstjänst.

Marcus Ardenfors

föreståndare i Pingstkyrkan Jönköping

Ulrik Josefsson

ordförande i Pingstkyrkan Jönköping