— Det finns en seriös intressent som vill flytta in nämligen 34:ans Byggnadsvård. Sedan kan det inrymma information för byggnadsvård, likt Qvarnarp i Eksjö, dit personer som tänker renovera äldre byggnader kan vända sig. En väntsal för tågresenärer vore heller inte fel, säger Per Rudenstam, arkitekt och talesperson för Huskvarna Javisst i ärendet.

Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att avveckla flera byggnader som inte används längs spåren.

Fram till 2003 revs 736 och 283 såldes. Sedan dess har processen fortsatt.

Trafikverket lämnade för ett par år sedan in en rivningsansökan på Huskvarna Stationshus. Den avslogs av stadsbyggnadsnämnden. Beslutet överklagades och avslog sen av Länsstyrelsen.

Det innebar att byggnaden blir kvar.

Huskvarna stationshus uppfördes 1944 och har ett karaktäristiskt utseende. Byggnaden är kvadratisk med ett stort takutsprång och ett flackt pyramidtak.

Annons

Den ritades av Hammarströms Arkitektkontor som funnit inspiration till den från liknande byggnader i USA.

André Blomgren är länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Han driver även firman 34:ans Byggnadsvård som sysslar med renovering och restaurering av äldre byggnader.

Han har, via föreningen, kämpat för att stationshuset ska få vara kvar.

— Så fort vi i föreningen fick höra att den var hotad kontaktades stadsbyggnadsnämnden för att förhindra en rivning. Det är viktigt att vi nu agerar och föreslår ett tänkbart innehåll med verksamheter. Jag är själv beredd att ha mitt företag där, säger André Blomgren.

Från Huskvarna Javisst är man positiv till initiativet. Det är dock Trafikverket som äger byggnaden och bestämmer om den. Det kan även finnas andra som är intresserade av stationshuset.

— Huset har ett stort arkitektoniskt värde, men det är viktigt att den fylls med verksamhet för att inte förfalla. Den föreslagna verksamheten passar ändå bra in i byggnaden, säger Per Rudenstam.

Stationshuset är det första som tågresenärerna ser då de anländer till Huskvarna.

— Det hade varit tragiskt om stationshuset rivits och inte minst med tanke på att staten nu planerar för stora utbyggnader av järnvägsnätet, säger Per Rudenstam.