I torsdags skrev Jönköpings-Posten att Aneby och Jönköpings kommun ska samarbeta om flyktingmottagandet.

— Ett beundransvärt initiativ, men tyvärr är det inte riktigt så enkelt som att två kommuner sinsemellan kan göra upp om fördelningen, säger Alexandra Wollmar, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hur många nyanlända varje län får ta emot baseras på flera faktorer. Bland annat arbetsmarknad, befolkningsstorlek och hur många som har tagits emot tidigare år.

Enligt överenskommelsen mellan Aneby och Jönköping ska Aneby öka sitt mottagande på sju personer till 40 och Jönköping minskar sitt med lika många personer, men detta sätter alltså länsstyrelsen sig emot.

— Vi behöver arbeta tillsamman med de här frågorna med nu känner vi oss direkt motarbetade av statens företrädare. Det är direkt oförskämt av länsstyrelsen att påstå att Anebys och Jönköpings uppgörelse skulle ske på bekostnad av andra kommuner, det är oförskämt, säger Sturesson, som anser att 307 platser fortfarande är 307.

Han tillägger att han under ett möte på torsdagen också informerade övriga kommuner i länet om överenskommelsen, och att ingen annan kommun hade något att invända.

— Kan det verkligen vara Statens önskan att länsstyrelsen ska arbeta på det här sättet? undrar Andreas Sturesson.

"Det är olyckligt"

I Jönköpings län har länsstyrelsen valt att i dialog med kommunerna komma fram till det förslag på fördelning av nyanlända som fungerar bästa för samtliga parter. Rent konkret innebär det att Länsstyrelsen har samlat in önskemål från kommunerna. Utifrån önskemålen och förslaget från Arbetsförmedlingen, arbetar de just nu med att fördela de 653 nyanlända mellan länets kommuner.

— Vi sitter på helhetsbilden och försöker gå så många önskemål som möjligt till mötes. Det finns alltså ingen möjlighet för två kommuner att göra upp om mottagandet på egen hand. Det är olyckligt att Aneby och Jönköping tycks ha uppfattat saken på det sättet, säger Alexandra Wollmar och fortsätter:

— När vi har fått in önskemål från samtliga kommuner i länet kommer vi att återkomma med vårt förslag till slutlig fördelningen av nyanlända per kommun. Och vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att både Aneby och Jönköping ska få sin vilja igenom, men det får inte ske på bekostnad av andra kommuner i länet.