— Lust är ett bra ord - det är lust till livet, till relationer, till barn och till att vara förälder. Den sexuella lusten är en livgivande kraft men det är mycket som spelar roll för hur den lusten fungerar och ändrar sig genom livet, sa sexologen och barnmorskan Hanna Möllås från Huskvarna.

Konferensen tar upp sexuell hälsa utifrån lust, förlossning, föräldraskap, eftervård, äldre och sex, sjukdomar och religion, bland annat. Barnmorskor möter såväl ungdomar som äldre under sitt yrkesliv och även om vi numera är ganska öppna är mycket förknippat med tabu och till och med skamkänslor.

När en vill mer

— Vi har ju lärt oss hur vi ska och får uttrycka våra känslor, inlärningen ger oss kartor för hur vi ska leva. Men verkligheten är inte Edens lustgård, utan något helt annat. Skam kan förkrympa lusten.

Hon möter många par som har svårigheter att få samlivet att fungera och ofta beror det på obalans i lustkvoten, att en vill mer än den andre. Eller att man vill olika saker. Tidsbrist är också ett skäl till att sexlivet får stå tillbaka - för vilken småbarnsförälder hinner med femtimmarssex?

Snabbis inte fel

Det är med humor och distans som var dags frågor och funderingar kan hanteras och barnmorskorna både skrattar och nickar igenkännande, de står inför frågorna i sin profession. Och då kan lusten vara allvar.

Annons

— Det man då behöver göra är man försöka förstå den andra personens förväntningar, tipsar Hanna Möllås.

— Jag tror inte på checklistor men jag tror att det är bra att planera in tid för sex. Och vi behöver prata om snabbisen, det är bättre att planera än att behöva hantera att en säger nej, en säger nja - eller ideligen blir avspisad.

Lust och amning

Inte långt från lusten kan skammen finnas, kanske gödd av fostran och inlärning av vilka känslor vi får och bör ge uttryck för. Reklamens nidbilder skapar tryck och kan bygga skam över hur kroppen faktiskt ändras med åren. Skam över att inte duga eller orka - och inte minst för att inte kunna eller vilja amma sitt barn. Lina Palmér, doktor i vårdvetenskap, talade om amning i relation till sexualitet och feminism. Hon anser att amning är en rättighet som också ger rätten att avstå.

— Amning väcker många känslor, det finns så stora förväntningar och krav och när det inte fungerar kan kvinnan sig oduglig för barnet. Men vem är det som ska tillfredsställas när livet blir kaotiskt?

Lina Palmér ser amning som en möjlighet att bygga en fin relation till barnet, men om det inte går att få det att fungera är det bättre att avstå. Vilken relation blir det annars - och minnet av amningsperioden brukar bestå livet igenom för kvinnorna.

Kvinnor behöver ta makten över amningen och sina bröst, de ska inte ses som objekt för kommersiell vinning.

— Det är märkligt att se reklambilder med nakna kvinnobröst samtidigt som det fortfarande ses som opassande att amma på offentliga platser.