Sedan i slutet av 1990–talet har Hedenstorp pekats ut som ett framtida industriområde i kommunens översiktsplan. Nu hårdnar trycket på industrimark som ligger relativt centralt, inte minst från företagare som tvingats lämna Maden i Huskvarna och Skeppsbron vid Munksjön i Jönköping.

Men konflikten med de boende har blivit stor, särskilt området norr om riksvägen 26/27. Där vägrar fastighetsägare att sälja sina hus och gårdar och där har det också blivit en konflikt om den enskilda vägen som får ökad trafik på grund av Tommy Hegestrands nya Jaktia–anläggning i Hulukvarn.

Motståndet är så stort att kommunen nu delat upp planerna i två delar. Den andra delen, där motståndet är störst, skjuts upp med minst ett halvår.

–Vår avsikt är att fortsätta den andra delen. Det finns fortfarande ett behov av industrimark och alla partier ställde sig bakom översiktsplanen i kommunfullmäktige, säger Anders Samuelsson.

Det finns inget annat alternativ till industrimark nära stan, säger Anders Samuelsson (C) som är beredd att offra jordbruksmark.

Det finns hästgårdar med fina betesmarker som hotas av planerna. Anders Samuelsson flaggar för att några av dem kan få vara kvar.

– Vi kanske inte fullföljer hela planen. Det är svårt att säga exakt hur stort industriområdet kommer att bli, den exakta ytan är inte klar. När vi vet det kan man kanske utelämna ett par gårdar med fina betesmarker om de ligger i utkanten av området. Annars kan det bli för långa processer med en del fastighetsägare och vi vill komma fram med den här planen, säger Anders Samuelsson.

Annons

Flera av de här människorna har bott i sina hus och på sina gårdar länge. Hur ser du på de här konflikterna?

– All exploatering inkräktar på andra intressen. När städer växer blir det alltid konflikter. Det finns ingen industrimark och driver vi inte det här får vi inga nya verksamhetsområden, säger Anders Samuelsson.

Det finns ytterligare en konflikt mellan medlemmarna i Hulukvarn–Samsetsvägens Samfällighet och Tommy Hegestrand. Kommunen och Tommy Hegestrand har bekostat en utredning som visar att vägen tål ökad trafik. Den konflikten vill inte Anders Samuelsson lägga sig i.

Tommy Hegestrand anser att han inte kan göra mer när det gäller den enskilda vägen.
Foto: JANNE WRANGBERTH

Tommy Hegestrand har öppnat första etappen av sin Jaktia–anläggning och är igång med nästa del.

–Kommunen och jag kan inte göra mer. Vi har gjort en utredning som vägföreningen förkastar och där står vi. Nu vill vägföreningen att det ska bli en ny utredning. Men jag kan inte göra mer än jag har gjort. Nu kör vi hårt på andra etappen med skjutbiografen och skjutbanorna. Men allt skytte blir inomhus och trots att det sker med skarp ammunition så hörs det ingenting, säger Tommy Hegestrand.

Det har funnits ett förslag på att bygga en väg från TTC till din Jaktia–anläggning. Varför gör du inte det och slipper striderna kring den enskilda vägen?

– Vi har kollat det men det alternativet var inte möjligt. För att kunna bygga den vägen var vi tvungna att fylla igen ett helt kärr men det gick inte länsstyrelsen med på, säger Tommy Hegestrand.

En av delägarna i samfällighetsföreningen är HSB Göta. Därför var byggchef Pierre Krusing med på ett samrådsmöte som kommunen ordnade. Han tycker att det är logiskt att man gör mötesplatser utmed vägen när trafiken ökar. Anledningen till att han var med på mötet var att HSB ska bygga nya bostäder på Samset.

–Vi ska bygga bostäder ända fram till den enskilda vägen och jag utesluter inte att den kan bli viktig för oss, säger han.

Fotnot: JP har varit i kontakt med boende i området som nu skjuts upp. Men ingen av dem vill uttala sig.

LÄS MER: Orosmoln inför öppnandet av nya Jakt–butiken

Hedenstorp, del ett och del två

Planerna för att göra ett industriområde på Hedenstorp har delats upp i två delar.

1...

Hedenstorp, del ett och del två

Planerna för att göra ett industriområde på Hedenstorp har delats upp i två delar.

1. Hedenstorp Östra är ett område på 85 hektar mitt emot Åsens gård och närmast Mariebo och där arbetet med detaljplanen pågår. Den beräknas att bli antagen i juni nästa år. Här bygger kommunen på jordbruksmark men motiverar det med att det är viktigare att få ett nytt industriområde på ett strategiskt viktigt läge.

2. Hedenstorp Skogslund: Området, på cirka 30 hektar, ligger närmare ut mot Axamobadet och norr om riksväg 26/47. I den här delen bygger Tommy Hegestrand sin Jaktia–anläggning i Hulukvarn och här ligger det en enskild väg som får en ökad trafik. Den enskilda vägen ligger mellan Åsenvägen och Samset. Enligt en utredning som kommunen och Tommy Hegestrand har gjort klarar vägen en trafikökning om man bygger mötesplatser. Det finns ett stort motstånd bland de boende mot att göra området till industriområde. Kommunen behöver köpa två in två eller tre privata fastigheter för att få full rådighet över området. Här finns det vackra områden med hästgårdar och betesmarker. Hur stort den här delen ska bli är ännu inte spikat i detalj. Området har pekats ut som ett framtida industriområde i kommunens översiktsplan sedan 1990–talet.