Men nu ska det bli plusgrader och kraftiga vindar, senare i veckan kanske också regn, vilket kommer att tära på isarnas bärighet.

— När vädret förändras kommer isen att förändra sig, säger brandmästare Andreas Melin.

Är det läge att varna för isarna?

— Det är alltid läge att varna. Isarna kan förändra sig även när det är plusgrader. Det kan vara ett utlopp någonstans som har frusit senare. Isarna är också alltid svagare runt vass, vid bryggor och vid utlopp, säger Andreas Melin.

Annons

Men håller isarna och iakttar man de nödvändiga säkerhetsåtgärderna kan man vara ute och njuta ett tag till.

Säkerhetsåtgärderna är att alltid vara minst två ute och att alltid vara försedd med isdubbar.

— Du tar dig inte upp annars, jag vet för jag har försökt. Och så blir man snabbt nedkyld och då funkar inte motoriken.

En ispik är också bra att ha när man är ute på isen. När den slås i isen ger den gensvar och man kan höra om det är en fast rungande kärnis eller en porösare is.

Det är många som slarvar med säkerheten. En undersökning som Trygg-Hansa har gjort visar att 14 procent av svenskarna har gått genom isen och i snitt dör 13 personer varje år. Vanligast är olyckor på sjöar och dammar, men de förekommer också på åar, älvar och havsis.

Av de som själva har gått genom isen tidigare uppger fler än varannan att de idag har med sig verktyg, medan siffran är lägre hos den breda allmänheten där har en av fyra med sig verktyg när de är ute på isen.