Under söndagen är delar av Jönköping avstängda på grund av att tävlingen Ironman genomförs. De fordon som står i vägen för evenemanget kan komma att forslas bort av Jönköpings kommun i samarbete med polisen. Säkrast är alltså att själv flytta sin bil om den står i närheten av tävlingsområdet. Polisen uppmanar nu om det finns personer som saknar sin bil att först höra av sig till stationen innan en anmälan om stöld görs. Kommunen har försökt att kontakta de fordonsägare som berörs men i vissa fall har de inte lyckats få kontakt med ägarna. Totalt har runt 15 bilar bortforslats under morgonen.

Jönköpings kommun uppger också att de bilar som måste flyttas kommer att bötfällas och transporteras bort på ägarens bekostnad.