Det är fortfarande polisens hållning i ärendet om bilden som hamnade på sociala medier i slutet av förra året. Polismyndigheten säger i sitt yttrande till JO, Justitieombudsmannen, att det ställs vissa krav på hur en polis ska uppträda i samband med tjänsteärenden. Att låta sig fotograferas i tjänsten är olämpligt, eftersom det kan påverka förtroendet för polisen, vilket det uppenbarligen gjort i det aktuella fallet.

Inte omdömesgillt

Annons

Regionpolischef Ulrika Herbst anser att polismannen inte agerat särskilt omdömesgillt när han låtit sig fotograferas, oavsett om mannen som var med på bilden då var misstänkt eller inte. Samtidigt finns det dock inte förbud mot att låta sig fotograferas med allmänheten.

Inget brott

Man påminner också om att åklagaren påpekat att en polis både kan bete sig olämpligt, göra fel eller ett mindre bra jobb, men att det inte betyder att denne gjort något brottsligt. Polismyndigheten kan inte heller se att det därmed finns behov av en arbetsrättslig utredning. Polismannens agerande är att betrakta som ringa tjänsteförseelse och kräver inga disciplinära åtgärder.

Reagerade starkt

Som JP tidigare berättat reagerade en kvinna skarpt när värnamopolisen poserade tillsammans med en man på ett foto på sociala medier. Mannen i fråga var den hon anmält för misshandel. Hon anmälde i sin tur polismannen, men det ledde inte till någon utredning om tjänstefel. Kvinnans väninna ansåg dock att våld mot kvinnor måste stävjas och gick därför vidare till JO.

Haft samtal

Chefen för Värnamo polisområde har haft samtal med polisen i fråga om vikten av objektivitet och att agerande av det här slaget kan göra att polisen anses ta parti för endera parten. Han själv har betonat att han inte insåg vilken effekt bilden kunde få. Det var ju bara en barndomskompis han inte sett på många år.