Men varken Yvonne Bladh eller några andra ledamöter i styrelsen har receptet på hur man får fram ett billigare boende.

— När jag var ung skulle 25 procent av inkomsten gå till hyran. Tyvärr är den siffran alltför hög idag, säger Yvonne Bladh.

Hon tycker att det är bra att Vätterhem bygger en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus med äganderätt. Men det olyckliga är att det inte finns några gamla bostäder på Strandängen. Därför blir alla typer av boende dyra.

Blir hyresrätterna också dyra?

— Tyvärr blir de ganska höga, byggkostnaderna är så höga att man storknar. När alla vill bygga pressas priserna upp, säger Yvonne Bladh.

LÄS MER: Fler stängs ute från bomarknaden

Annons

För knappt två år sedan togs beslutet i Rådhus AB, där politikerna i kommunledningen sitter, att ändra Vätterhems ägardirektiv. Det helkommunala bolaget Vätterhem skulle få bygga också bostadsrätter och äganderätter, inte bara hyresrätter.

Men radhus för 5,5 miljoner?

— Det är ett problem att det är så dyrt och sorgligt för unga människor. Att bygga de här radhusen är inte Vätterhems huvudspår. Pengarna från radhusen ska användas till att sänka kostnaderna för hyresrätterna, säger Elin Rydberg (S).

LÄS MER: Så ska unga få bostad

På frågan om kommunala Vätterhem har ett större ansvar än andra bostadsbolag att försöka bygga billigare lägenheter svarar Pelle Nordin (S) att han tycker det.

— De allmännyttiga bolagen har ett ansvar för att se till att det byggs bostäder åt kommuninvånarna. Vi gör allt vad vi kan för att försöka bygga billigare och trenden går mot prefabricerade hus.

Finns det risk för att ni bygger färre hyresrätter?

— Nej. Vi har en marknadsandel på hyresrätter på 30 procent och det är självklart vår huvudsyssla att bygga det också framöver, säger Pelle Nordin och tillägger att Vätterhems mål inte är att göra maximal vinst utan att bolaget ska ha en god ekonomi.

LÄS MER: Bostadsbrist i hela länet

Stefan Attefall (KD), ordförande i styrelsen, säger att det behövs olika prisbilder.

— Historien visar att vi inte ska bygga en helt ny stadsdel med bara hyresrätter. Den stora etappen är del två där vi samarbetar med Tosito. Pengar och investeringar plöjs in i området vilket gör att vi orkar mer och bygger snabbare. Men den stora utmaningen är att bygga billigare, där återstår det mycket, säger han.