Gamla Hovrätten vid Hovrättstorget är nästan 400 år gammal och har numera lokaler med en omodern arbetsmiljö. Byggnaden saknar också en säkerhetssal. Därför ska Domstolsverket bygga nya lokaler bredvid Rättscentrum längs med Västra kajen vid Munksjön.

Den stora rättsbyggnaden för hovrätten och kammarrätten kommer att kosta drygt 450 miljoner kronor och snart närmar sig byggstarten.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslutade under torsdagen att lägga ut planen för granskning och nästa steg blir sedan att anta planen.

Beslutet som togs var enigt och Anders Samuelsson är nöjd.

– Det blir en märkesbyggnad, säger han.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har varit positiva till byggnadens utformning ända sedan starten. Anders Samuelsson har tidigare sagt att han inte tycker att utsikten stängs ute.

– Vi behåller en bred remsa utmed vattnet. Det finns en öppning i parken vi ska göra och jag tror inte att vi bygger för någon siktlinje, han sagt.

Det gamla stationshuset som ligger snett bakom den nya byggnaden får ytterligare skyddsbestämmelser. Parkeringsplatserna som idag ligger framför stationshuset kommer i framtiden att bli en park.