Utgångspunkten för den politiska majoritet som tillträdde 2014 var att antingen få bort alla restriktioner om bebyggelse på Skillingaryds skjutfält eller att få bort skjutfältet. Nu, fyra år senare, har det inte hänt så mycket praktiskt, eller i princip ingenting.

Redan i veckan när riksdagsledamoten Mats Green (M) besökte Hult i influensområdet framgick det hur Gert Jonsson planerade att hantera frågan.

Läs mer: Mats Greens lösning på skjutfältsfrågan

Bättre bullerbestämmelser

Tanken är att sluta bearbeta Försvarsmakten och istället gå den politiska vägen. Mats Green tänker sig att modernisera bestämmelserna om buller så att det blir genomsnittsbullret som gäller snarare än enstaka smällar.

- I slutänden är det bullret som sätter gränserna, lagstiftningsbullret eller det teoretiska bullret som ligger till grund för länsstyrelsens förordnande. Nu för vi tillbaka frågan till det politiska planet där den hör hemma, sa Gert Jonsson.

Tanken är att Green ska driva igenom en förändring på riksnivå, som påverkar förhållandena vad gäller byggande vid skjutfältet.

Inte imponerad

Men Berry Lilja var inte speciellt imponerad av planerna.

- Min erfarenhet är att den här frågan inte går att hantera juridiskt. Gör det inte till en politisk fråga!

Istället måste Vaggeryds kommun, menar han, få in skrivningar i översiktsplanen. En översikt av denna kommer att inledas under nästa mandatperiod.

Annons