Skolverket har beslutat att Sandagymnasiet från och med höstterminen 2020 kan dra igång med konståkningsutbildningen. P4 Jönköping skriver att utbildningen kommer att ha 15 platser, att ungefär fem elever per läsår kommer att antas och att också elever från Bäckadalsgymnasiet kommer att kunna ta del av utbildningen.

Beslutet gäller till och med vårterminen 2024. Efter det får Sandagymnasiet lämna in en ny ansökan.