— Det som sker i landet för övrigt det sker hos oss också, säger Kerstin Elfgaard-Boberg, en av två rektorer på Fenix.

Fakta: Antal antagna

Så här många elever har kommit in på gymnasieprogrammen till hösten. Antalet förstahandssök..

Fakta: Antal antagna

Så här många elever har kommit in på gymnasieprogrammen till hösten. Antalet förstahandssökande är inom parentes.

Barn- och fritidsprogrammet: 22(7)

Ekonomiprogrammet: 58(11)

El- och energiprogrammet: 23(8)

Handels- och administrationsprogrammet: 20(5)

Hantverksprogrammet, lärling: 2(1)

Industritekniska programmet: 10(3)

Naturvetenskapsprogrammet: 57(21)

Samhällsvetenskapsprogrammet: 51(6)

Teknikprogrammet: 51(21)

Vård- och omsorgsprogrammet: 20(6)

Tillsammans med gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen blir det 481 elever som antagits till höstterminen, varav 113 har kommit in på sitt förstahandsval.

Antagningarna till Fenix gymnasium i år visar, precis som i övriga Sverige, att fler är intresserade av naturvetenskapligt och tekniskt program. Allt för få söker sig till de yrkesförberedande programmen trots att det finns gott om jobb efter studenten där, särskilt inom vård och omsorg.

Det är däremot relativt många nyanlända som läser yrkesintroduktion, så elevgrupperna kommer att bli tillräckligt stora ändå.

För att möta det ökade antalet elever har Fenix behövs anställa mer personal.

— Vi är väldigt glada att vi har hittat behöriga lärare, säger Kerstin Elfgaard-Boberg.

Senast den 31 juli ska eleverna svara på sitt antagningsbesked. Här finns hela listan över vilka som är antagna till de olika gymnasieskolorna i området.