Feministiskt initiativ är lyckligtvis långt från ensamma om att tycka detta, det kommer vara väldigt tydligt den 25 augusti när Jönköping har sin Pride-parad. Partier från höger till vänster kommer, tillsammans med föreningar, företag och andra intresseorganisationer, stolta vandra med sina regnbågsflaggor och på så sätt göra Jönköping till en varmare och mer kärleksfull kommun.

Problemet är att en parad inte räcker. Verklig förändring kräver politiskt engagemang och även om många partier står upp för vad som är rätt prioriteras frågorna för ofta bort vid förhandlingsborden. De flesta framstegen vi har haft i Jönköping är till följd av nationella beslut, inte lokala. Det märks.

Ett tydligt exempel på hur det yttrar sig är i form av bristen på mötesplatser för HBTQ+-personer i Jönköping. Visst finns det några exempel på ungdomsverksamheter och studentföreningar som gör ett fantastiskt jobb, exempelvis ”HBTQ Brunnen” och ”Spectra” men Jönköping behöver mer aktiviteter för fler människor.

Behovet av fler platser är stort för alla människor i alla åldrar. Det ska inte spela någon roll om en är 12 eller 70, om en är öppen eller delvis kvar i garderoben. Till exempel ska äldre HBTQ+-personer kunna leva öppet utan rädsla för diskriminering även när de flyttar till ett äldreboende.

Annons

Vi kommer jobba för att Jönköping stimulerar, uppmuntrar och tar egna initiativ till aktiviteter som gör Jönköping till en stad där HBTQ+-personer vill stanna och leva. Jönköping ska bli en stad där kärleken och rätten till sin egen identitet uppmuntras och omfamnas alla dagar på året.

HBTQIA+-personer tillhör de grupper som oftast utsätts för diskriminering. I många fall handlar det om okunskap, och därför är utbildning och fortbildning för lärare, pedagoger, personal inom vården och andra offentliga insatser, oerhört viktigt.

Feministiskt initiativ Jönköping ska verka för:

• Att alla människor ska bli lika behandlade oavsett grunder så som kön, könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, livsåskådning, ålder, sexualitet och klass.

• Att personer inom kommunal verksamhet får möjlighet att utbilda sig och även möjligheten till fortbildning i HBTQ+ och HBTQ+-personers rättigheter.

• Anpassning av politiken så att den blir könsneutral.

• Fler finansierade organisationer som riktar in sig på HBTQ+.

• Införandet av könsneutrala blanketter.

Feministiskt initiativ är inte de enda som vill detta men det som gör oss unika är att vi konsekvent kommer lyfta perspektivet och jobba för att göra Jönköping bättre för alla!

Det kan vi lova.

Ewelina Axell, kommunkandidat, Feministiskt initiativ Jönköping

Jenny Astner, kommunkandidat, Feministiskt initiativ Jönköping

Alexandra Jauhiainen, kommunkandidat, Feministiskt initiativ Jönköping

Jesper Persson, kommunkandidat, Feministiskt initiativ Jönköping

Fotnot: HBTQIA+ står för homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell. Pluset står för alla andra identiteter och läggningar (reds anm)