Qom Ut har i samråd med polis, länstrafik och kommun kommit överens om en ny väg för Qom Uts paradtåg. Det är framförallt hänsynstagande till busstrafiken som ligger bakom förändringen.

– Vi hade hoppats gå samma väg som tidigare år men vi är ändå nöjda, säger Kristian Kabelacs ordförande för Qom Ut.

Förra året utgick pridetåget från Tändsticksområdet och fortsatte sedan Västra Storgatan upp till Hovrättstorget, vek ner till Södra Strandgatan och därifrån var det raka vägen till Rådhusparken.

I år utgår tåget istället från Per Brahegymnasiets stora parkering, fortsätter över Munksjöbron, upp längs med Östra Strandgatan, förbi biblioteket till Hovrättstorget och sedan följer tåget Östra Storgatan fram till Rådhusparken.

Blir bilköer

Annons

Paraden påbörjas 15.30 och beräknas hålla på i ungefär 1,5 timmar och kommunen räknar med bilköer som följd men Linus Welin, trafikingenjör på stadsbyggnadskontoret är ändå nöjd med det förslag som gick igenom.

– Det här är bättre för kollektivtrafiken än förra året, då fick bussarna i princip stå still i en timme under paraden, säger Linus Welin, trafikingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Munksjöbron stängs av

Polisen kommer att dirigera trafiken och flera gator stängs av för genomfartstrafik under den tid som paraden pågår.

– Ska man in i centrala Jönköping så är det Norra Strandgatan som gäller, säger Mats Rosenqvist poliskommissarie i Jönköping.

Munksjöbron stängs av. Från Tullportsrondellen stängs Odengatan av åt väster och Kålgårdsrondellen stängs av i nordlig riktning.

– Om en boende behöver ta sig ut vid tillexempel Munksjöbron går ju det bra men annars är det avstängt, säger Mats Rosenqvist.

Det kommer inte heller att gå att köra in eller ut ur parkeringshusen Atollen och Smedjan i samband med paraden.