Strax under två miljoner kronor har en genomsnittlig bostadsrätt kostat inom kommunen de senaste tolv månaderna enligt Svensk Mäklarstatistik. När JP ringer runt till tre av Jönköpings största mäklare beskriver alla en stor efterfrågan på framförallt mindre bostadsrätter. Kvadratmeterpriset på ettor och tvåor ska enligt dem ligga betydligt högre än för större bostadsrätter.

Olika boendeformer

Hyresrätt

Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som äger en eller flera ..

Olika boendeformer

Hyresrätt

Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter. Man kan också hyra någon annans privata bostad helt eller delvis, oavsett om denna är en hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt.

Bostadsrätt

Bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en fastighet med lägenheter och där varje medlem har varsin lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en nyttjanderätt till lägenheten, dels en andelsrätt i föreningen.

Äganderätt

Äganderätt - egnahem och ägarlägenhet - innebär att man själv äger sin bostad. Denna boendeform innebär att man äger sin egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt.

– Det är helt galet. Särskilt nu när antagningsbeskeden till högskolan kommit. Priserna ökar generellt så det är fler som möts i samma köpsegment. De som kanske från början var intresserade av en trea tittar nu också på ettor. På så sätt ökar efterfrågan, berättar Peter Nelzén, kontorschef på Skandiamäklarna.

Ökad befolkning och stark prisutveckling

Samtidigt ökar ständigt befolkningsmängden inom kommunen. Mellan 2006 och 2016 ökade befolkningen med 13 103 personer. Stadsbyggnadskontoret förutspår ytterligare en ökning till 2024 då man räknar att cirka 145 000 personer kommer vara bosatta inom kommunen.

Länsstyrelsen slog nyligen i sin årliga bostadsmarknadsanalys fast att bostadsbristen ökar i Jönköping. Mellan 2005 till 2011 byggdes betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter i kommunen. Sedan dess har det byggts ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Av de lägenheter som finns i kommunen idag är 28 577 stycken hyresrätter och 12 819 stycken bostadsrätter. Resterade 23 731 lägenheter är äganderätter.

Annons

Även om Jönköpings bostadsrättspriser är höga är priserna långt under kvadratmeterpriset i Stockholm. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Jönköping ligger på 28 803 kronor. Motsvarande siffra för Stockholm är 73 083 kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen är däremot betydligt starkare i Jönköping än i Stockholm.

I länet är det Aneby som har absolut lägst kvadratmeterpris, 2695 kronor per kvadratmeter.

Studenter tvingas köpa bostadsrätter

På grund av den ökade bostadsbristen har det enligt mäklarhusen i Jönköping blivit allt vanligare att studenter tvingas köpa bostadsrätter.

– När nu högskolan blir större blir det också svårare att hitta bostad och då funderar fler och fler på bostadsrätt. Det blir en något påtvingad investering, berättar Julia Stael Von Holstein på Svensk Fastighetsförmedling.

När bankerna även blivit hårdare med amorteringskraven tvingas, enligt mäklarhusen, allt fler studenter ta hjälp av föräldrar för att få lån.

Olika möjligheter till bostad

Reallöneökningarna under 2000-talet skiljer sig mycket inom olika grupper enligt LO:s lönerapport från 2016. En arbetare har fått en ökning på 55 procent medan tjänstemännens ökning har varit 64 procent. Lönegapet på nio procent motsvarar 5 500 kronor vilket är samma nivå som på 1930-talet. Därmed blir möjligheten att flytta hemifrån och studera en fråga om socioekonomiska förutsättningar.

– Det är bara att gå in och kolla på blocket. Där finns hur många som helst som letar bostad. När man inte hittar någonting har det blivit vanligare att man börjar fundera i andra banor och ser bostadsrätter som alternativ till hyresrätter, säger Peter Nelzén på Skandiamäklarna.