Läste du artikeln i vintras om matjord och funderar på vilken matjord du har i din trädgård. Eller tycker du det växer dåligt eller att du hela tiden behöver vattna för att få fart på växterna. Då kan det vara läge att göra ett jordprov för att se vilken jord du har och hur du kan förbättra jorden.

Frågor och svar

Hej!

Nu väntar vi på våra tulpaner, tyvärr gör rådjuren det också. Jag har hört att..

Frågor och svar

Hej!

Nu väntar vi på våra tulpaner, tyvärr gör rådjuren det också. Jag har hört att man kan strö benmjöl, stämmer det och var får man tag i det? Har du några andra tips hur man skyddar vårblommorna mot rådjuren som bosatt sig på egnahem?

Hej!

Benmjöl har inte så mycket effekt mot rådjur. Däremot blodmjöl har en viss effekt om man kan få det i samma höjd som de goda blomknopparna. Men det är inte alltid det fungerar. Produkterna finns att köpa hos dem som säljer jord och gödsel till trädgården. Bäst är att sätta ett nät över blommorna när de blommar så rådjuren inte kan komma åt knopparna. Ni kan göra bågar av elrör och spänna ett bärnät över. Välj helst svart nät för det syns minst. Sedan har det kommit en ny rörelsedetektor på marknaden som många privatpersoner är nöjda med. http://www.motavack.se/radjur-och-vildsvin/vildsvinsskramma

Hej.

Jag har tänkt snickra odlingslådor liknande de pallkragar som finns, men med lite annorlunda mått. Kan man använda tryckimpregnerat virke och så grönsaker i lådorna? Ska man klä med plast invändig?

/Lennart Johansson

Hej Lennart!

Det råder delade meningar om tryckimpregnerat till odlingslådor när man ska odla ätbart. För teoretiskt kan det komma ut gift i jorden som växterna kan ta upp. Men jag tror knappt det är mätbart så du kan bygga i det materialet. Om du inte vill chansa kan du använda lärk eller ek som står emot röta bra. Dessutom kan du behandla lådorna med rosenslagsmahogny (blandning på 1/3 tjära, 1/3 linolja, 1/3 terpentin). Om du vill klä insidan med något ska det vara korrigerad plast eller dräneringsmatta så luften kan cirkulera mellan jorden och virket. Då torkar brädorna upp snabbare och står emot röta bättre. Att bara sätta vanlig plast på insidan har ingen större positiv effekt.

Du kan välja att göra ett jordprov på bara den rabatt eller land där det växer dåligt, eller på hela trädgården. Om du gör ett prov på hela din trädgård visar det bara ett generellt värde för din trädgård. Många gånger räcker det eftersom de flesta trädgårdar inte är så stora, utan det är ungefär samma jord i hela trädgården. Men vill du få ett bra värde att gå efter när det gäller grönsaker eller gräsmattan ska du göra flera prov i din trädgård. Gör ett prov per område.

Det finns egentligen bara ett företag som riktar sig mot privatpersoner och erbjuder jordprov av privatpersoners jord. Det är Eurofins som har ett laboratorium i Kristianstad som utför prover. På hemsidan eller per telefon kan du beställa underlag för att kunna ta rätt jordmängd och på rätt djup i din trädgård. Gör du en grundanalys får du veta vilken typ av jord du har. Du får reda på mängden sand, lera, mull som finns i jorden.

Utifrån den kunskapen kan du sedan söka på internet eller fråga någon yrkesverksam inom trädgård för att få veta hur den typen av jord fungerar. Om den till exempel kan hålla vatten och näring eller om du behöver tillföra material som kan hjälpa till att hålla kvar näringen och vattnet. Det kan också vara så att din jord är för tung och håller för mycket vatten så att växtrötterna får svårt att andas, då behövs andra åtgärder.

Du får också veta vilket pH-värde din jord har. Då kan du lista ut om jorden behöver kalkas eller om det är onödigt. För att nu inte det värdet ska blir fel kan du inte blanda in jord från surjordspartiet med rhododendron. För då blir pH-värdet för lågt.

Sedan får du veta hur mycket näring jorden innehåller. Det är ett riktvärde så du vet om växterna behöver mycket gödsel eller lite gödsel. Det kan till och med vara så att växterna klarar sig utan gödsel något eller några år, då har du sparat inte kostnaden för gödselanalysen.

Däremot får du inte veta så mycket om de olika näringsämnena. Du får en indikation på om du har mycket kalium, fosfor och magnesium i jorden. Men du får inte veta kvävenivån, som är gaspedalen för tillväxt. Anledningen till att du inte får veta det är kvävets rörlighet i jorden. De andra näringsämnena är ganska stabila i jorden medan kvävenivån kan ändras efter några dagars kraftigt regn.

Men får du veta att det finns mycket av övriga näringsämnen i jorden kan du anta att det finns kväve och dina växter har möjlighet att växa bra. Är nivåerna däremot låga kan du anta att det är lite kväve och du behöver jordförbättra för att det ska växa bra.

Så vill du ha mer fart på dina växter eller vill du se om du lägger onödigt mycket pengar på gödselmedel – gör ett jordprov.