– Det är en oroande samhällsutveckling, kommenterar Ola Kristiansson, verksamhetsområdeschef region syd Avdelningen för Sjukförsäkring, de nya siffrorna från Försäkringskassan.

I Jönköpings län är ökningen 122 procent, något högre än rikssnittet.

Känd ökningstrend

Sjukskrivna i psykiatriska diagnoser

Statistiken avser pågående sjukfall i december 2011 och december 2016

Jönköpings län

Totalt an..

Sjukskrivna i psykiatriska diagnoser

Statistiken avser pågående sjukfall i december 2011 och december 2016

Jönköpings län

Totalt antal sjukskrivna 2016: 7 179

Andel sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 2016: 46 procent

Ökning av sjukskrivningar totalt 2011-2016: 52 procent

Ökning av psykiatriska diagnoser 2011-2016: 122 procent

Jämtlands län (minst ökning av psykiatriska diagnoser i landet)

Totalt antal sjukskrivna 2016: 2 707

Andel sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 2016: 42 procent

Ökning av sjukskrivningar totalt 2011-2016: 17 procent

Ökning av psykiatriska diagnoser 2011-2016: 58 procent

Gävleborgs län (störst ökning av psykiatriska diagnoser i landet)

Totalt antal sjukskrivna 2016: 5 913

Andel sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 2016: 44 procent

Ökning av sjukskrivningar totalt 2011-2016: 63 procent

Ökning av psykiatriska diagnoser 2011-2016: 159 procent

Riket

Totalt antal sjukskrivna 2016: 196 923

Andel sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 2016: 45 procent

Ökning av sjukskrivningar totalt 2011-2016: 54 procent

Ökning av psykiatriska diagnoser 2011-2016: 111 procent

Annons

Ökningstrenden har varit känd länge, men en annan sak som bekymrar Ola Kristiansson är att sjukskrivningstiderna skiftar så mycket i landet. Han efterlyser en större enhetligt, och anser att det är olyckligt att det har så stor betydelse vid vilken vårdenhet man blivit sjukskriven.

Sjukskrivningarna i Jönköping län har haft en negativ utveckling, men med en kraftig inbromsning. Och i länet lyckas man korta sjukskrivningstiderna för nya sjukfall. Men de långa sjukskrivningstidsfallen fortgår.

Fler kvinnor än män sjukskrivs i psykiatriska diagnoser. I Jönköpings län är 51 procent har de sjukskrivna kvinnorna en psykiatrisk diagnos, medan motsvarande siffra för män ligger på 38 procent.

Nationella siffror

I riket har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Ökningen för samtliga diagnoser har under samma period legat på 54 procent. 2011 utgjorde psykiatriska diagnoser 33 procent av alla sjukfall, 2016 ökade andelen till 45 procent, en ökning med 12 procentenheter på fem år.