– Det finns inga planer på att fortsätta med Konsthall Jönköping nästa år, säger Susan Bolgar.

Hon har varit med från början och arbetat med alla konstprojekten. På tisdag avslutar hon sin anställning och återvänder till Skåne.

– Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk idé med en konsthall utan ett fast hus, men det hade krävts mer muskler för att det skulle bli riktigt bra, säger hon.

En tydlig svaghet har varit bristen på personal. Susan Bolgar uppskattar arbetskraften till att motsvara en tjänst på 75 procent, vilket hon tycker är alldeles för lite. Att skapa konstverk på platser som inte är anpassade för konst innebär att det hela tiden uppstår oväntade problem som måste lösas.

– Om man har en fast plats kan man återanvända lösningar. För oss har varje ny plats blivit lika komplicerad. Hur monterar man till exempel en jättesmiley på ett tak om man inte får fästa bultar i det?

Annons

Rent kreativt sett tycker Susan Bolgar däremot att avsaknaden av en fast lokal har varit en fördel.

– Det har varit väldigt stimulerande för konstnärerna att arbeta så här. Varje plats har haft en speciell stämning och vi har fått komma in i fantastiska byggnader.

Vilket konstverk blev mest lyckat?

– Nej, det kan jag inte svara på. Jag har gillat allihop. Vi har valt dessa sex projekt med omsorg.

Vilket var då minst lyckat?

– Tyvärr fick Jessica Faiss filmer inte det genomslag vi hade hoppats på. Det är jättefina filmer och de exponerades 300 000 gånger i bussarna, men de försvann på något sätt ändå. Det blev inte den paus i vardagen som vi hade tänkt oss.

Finns det något annat man kan lära sig av projektet?

– Vi hade velat kommunicera mer med Jönköpingsborna. Om vi hade haft en pedagog anställd hade vi kunnat arrangera många intressanta samtal, men det är en resursfråga.

Tycker du att experimentet som helhet lyckades?

– Ja, vi har följt uppdraget och visat samtidskonst av hög kvalitet utan att ha en fast lokal. Det har varit roligt och jag känner inte till någon annan som har jobbat på det här sättet.

Så om du fick bestämma. Ska Jönköping ha en konsthall med eller utan hus?

– Jag är helt klart för att fortsätta utan lokal. Det blir så mycket mer spännande så.