Hbtq står för homo, bi, trans- och queer och qtbh står för queer, trans, bi och homo, samma betydelse men i en annan ordning. Men genom att byta ordföljden i årets festival hoppas Qom Ut att trans- och queerpersoners situation blir mer uppmärksammad.

Fakta: Cis-person

En person vars juridiska och biologiska kön samt identitet hänger ihop med normen.

Källa: RFSL

Fakta: Cis-person

En person vars juridiska och biologiska kön samt identitet hänger ihop med normen.

Källa: RFSL

– Acceptansen och rättigheterna för homo- och bisexuella har blivit bättre men situationen för queer och transsexuella ligger steget efter, säger Matilda Salomonsson som sitter i Qom Uts styrelse.

"Krävs medicinsk diagnos"

Annons

Transexualitet handlar om att man föds som exempelvis en man men känner att man är en kvinna och att man har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis.

– För att korrigera sitt kön krävs det en medicinsk diagnos. Homosexualitet var patologiserat för 40 år sedan, det tyder på att frågor för trans- och queerpersoner ligger efter, därför vill vi lyfta de frågorna, säger Matilda Salomonsson.

"Måste öka fokus"

Queer är ett brett begrepp som enligt RFSL i grunden handlar om att ifrågasätta heteronormen. Tillexempel en önskan att inte behöva identifiera sig med ett visst kön.

– Nu är jag själv en cis-person men jag tycker det är viktigt med alla människors lika värde. Vi måste fortsätta att öka fokus på de här frågorna och därför byter vi ordföljden, säger Matilda Salomonsson.

Fotnot: Artikeln har ändrats efter ett felaktigt citat.

Bi