Det har gått några veckor sedan litteraturfestivalen Smålit, då tusentals skribenter, förläggare och läsare samlades i Jönköping och Värnamo för att köpa, läsa och tala om böcker. Under den helgen var det lätt att få intrycket att trakten sjöd av litterära initiativ och ambitioner.

Rapporten i korthet

* Den mest omfattande skrivriktningen i länet är hembygdsskrivande. Det finns ett 70-tal akt..

Rapporten i korthet

* Den mest omfattande skrivriktningen i länet är hembygdsskrivande. Det finns ett 70-tal aktiva skribenter inom detta område. Med ett fåtal undantag är skribenterna över 60 år.

* Cirka 50 skönlitterära författare är verksamma i Jönköpings län. Medelåldern är relativt hög.

* Cirka 20-30 författare skriver facklitteratur. Majoriteten är över 50 år.

* Endast två skönlitterära författare i länet kan försörja sig på sitt författarskap. Ingen försörjer sig på att skriva facklitteratur.

* En tendens är att författare som slår igenom nationellt lämnar regionen.

* Problemen som beskrivs i rapporten bedöms till stor del ha sitt ursprung i en nedlåtande attityd mot bildning och litteratur.

Så är inte fallet, om man får tro den nyutkomna rapporten "Kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län". Bakom rapporten finns den regionala utvecklaren, Peter Nyberg, som har rest runt i alla länets kommuner och träffat ett stort antal människor som antingen själva skriver eller som arbetar med litteratur på något annat sätt.

Hembygdsskildringar

I rapporten förtydligas bilden av vem det är som skriver och vilken typ av texter som produceras. Ska man hårddra resultatet, så är den typiska skribenten i Jönköpings län en äldre person som ägnar sig åt hembygdsskildringar på ideell basis.

Trots idogt letande har Peter Nyberg bara hittat två personer i hela länet som kan leva på sitt författarskap. Övriga skribenter ser skrivandet som en bisyssla eller som en ren hobbyverksamhet.

Att litteraturskapande skulle vara något som man ägnar sig åt på fritiden är ett återkommande tema i intervjuerna. Många skribenter upplever att de saknar uppmuntran från omgivningen, eftersom kreativt skrivande uppfattas "som ett tidsfördriv i stil med att lösa korsord".

Litterärt arv

Jönköpings län har annars en hel del att känna stolthet över. Peter Nyberg nämner det litterära arvet med kända författare som Viktor Rydberg, Fritiof Nilsson Piraten och Alf Henrikson, men också en rad framgångsrika nutida författare som Karin Alvtegen, Mian Lodalen, Johanna Thydell, Magnus Utvik, Anna Axfors, Majgull Axelsson och Åke Edwardsson.

Annons

Han noterar dock att det är "ett arv och en litterär identitet som inte vårdas särskilt varmt". Viktor Rydberg-museet har stängt och det är sällan att de nationellt etablerade, men utflyttade, författarna lyfts fram som förebilder.

I rapporten beskrivs istället ett generellt ointresse för litteratur och kultur, där författares begåvning inte värderas och där "intellektuellt arbete inte leder till social status". Denna negativa attityd till litteratur och bildning, beskrivs som mycket problematisk och antas påverka allt från resursfördelningen i kommunerna till bemötandet av skrivande personer.

Unga flyttar

Ett resultat av detta är att många unga begåvningar följer de ovan nämnda författarnas exempel och flyttar till storstäderna, där de kan utvecklas som författare. Några av de intervjuade författarna uppmanar direkt yngre kollegor att lämna länet.

I en intressant bisats nämner Peter Nyberg att tre av fyra av de konstnärligt mest framgångsrika författarna inom Jönköpings län kom hit som flyktingar. Hans teori är att det beror på att de inte är formade av den nedlåtande attityd mot litteratur som han beskriver.

Nedslående

Med några positiva undantag är "Kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län" nedslående läsning för alla som är engagerade i regionens kulturliv.

Litteratur är en konstform som uppskattas av en stor del av befolkningen och som ger nya perspektiv på samhället vi lever i. Eller som Peter Nyberg uttrycker det:

"Att Jönköpings län dräneras på de främsta inom det litterära kompetensområdet till följd av att länet saknar utvecklande sammanhang och allmänt sett har en negativ inställning till intellektuellt arbete måste uppfattas som ytterst oroväckande från alla tänkbara perspektiv."

Mer om kulturen i Jönköping: Ny kulturallians vill jämställa kulturen med idrotten