– Jag känner en oro när jag ska ta mig till jobbet vintertid då det är halt och jag inte riktigt ser, säger Karin Johansson till Jnytt.

Till sitt jobb, som handledare på Engelbrekts dagliga verksamhet, pendlar hon med bussen från Jönköping och beskriver hur hon har blivit rädd när bilar kör i hög hastighet när hon kliver av bussen och ska försöka ta sig över vägen.

Hon skriver i medborgarförslaget att åtgärder bör tas vid övergångsstället eftersom det inte känns säkert att korsa bilvägen. I förslaget önskar hon att trafikljus och blinkande ljus när en fotgängare korsar vägen införs, samt att vita ränder målas dit.