De 53 områdena är olika grad utsatta för tung brottslighet, har en låg socioekonomisk status och är i behov av att polisen riktar särskilda insatser.

15 av dessa 53 klassas som särskilt utsatta. Sex områden bedöms som riskområden och 32 som utsatta. Begreppet riskområde är en nivå mellan särskilt utsatt och utsatt område.

Råslätt är inte ett av de 14 särskilt prioriterade områdena, dessa ligger samtliga i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdet, frånsett Araby i Växjö och Vivalla i Örebro.

”Områdena behöver inte vara de platser där det förekommer mest synlig brottslighet som skjutningar och våldsyttringar”, understryks i rapporten, ”men det är områden där livssituationen måste förbättras betydligt för de boende och där det krävs krafttag mot den organiserade brottsligheten”.

Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, Noa, skriver på polisens hemsida:

— För att komma tillrätta med problematiken krävs att polisen finns i områdena och arbetar långsiktigt med förtroendeskapande åtgärder. Samtidigt kommer vi att agera kraftfullt mot den kriminalitet som finns. De som begår brott ska inte komma undan.

Åtgärder väntas tas fram i dialog med kommuner och andra aktörer.