Säg mänskliga rättigheter och vi tänker på FN, på stora ord och vackert tal genom decennier. Men i praktiken fungerar det knappast någonstans i världen. Inte ens här i Sverige.

Mänskliga rättighetsdagarna

Har funnits sedan 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

I år arrangera..

Mänskliga rättighetsdagarna

Har funnits sedan 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

I år arrangeras det under tiden 9-11 november på Elmia.

Cirka 200 seminarier och debatter planeras och ett 80-tal utställare som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.

Konferensen är icke vinstdrivande, hålls årligen och är ett samarbetsprojekt mellan bland annat, Bris, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Förening Ordfront, Deokratiakademin, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Bland deltagarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström och Soraya Post, religionshistorier och författaren Mattias Gardell och RFSU:s ordförande Hans Linde.

(Källa: mr.dagarna.nu)

Sedan år 2000 har Mänskliga rättighetsdagarna funnits som ett sätt att driva frågorna och skapa förutsättning för förändring. I ett årligt evenemang sätts fokus på frågor som ryms i det vida begreppet och nu blir Jönköping mötesplats för en mängd internationella gäster från olika organisationer och där specialister, sakkunniga och politiker deltar.

— I Jönköping tar vi inte bara upp alla svårigheter, motstånd och problem, utan vi blickar vi framåt också. Det blir diskussioner om de mänskliga rättigheternas samtid och historia. Vi står inför utmaningar som lägger ett ansvar på oss alla, enligt projektledare Caroline Matsson.

Framtidsfokus

Huvudrubriken är De mänskliga rättigheternas framtid. Ett sätt där alla kan göra skillnad att är enligt arrangören att lära sig mer, att säga ifrån och organisera sig för förändringar och förbättringar.

— Vi kan kräva att respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra hela samhället.

Caroline Matsson menar att det behövs en koppling från hög nivå till rättighetsfrågor i praktiken, till vardagsnära frågor. En undertitel är Mänskliga rättigheter i Sverige - från ord till handling.

Annons

— Då kommer vi också till rätten till bästa möjliga hälsa, rätten till bostad, vardagsnära frågor. Det blir ett brett program för personer som jobbar i kommuner och landsting för att se till att alla i Sverige garanteras sina rättigheter.

Bra bemötande

Hon berättar att bemötandet från Jönköpings kommun, regionen, länsstyrelsen och högskolan har varit mycket positivt och Jönköpings läns museum visar lämpligt nog utställningen "We have a dream" med fotografier och en bok om personer som har verkat för rättighetsfrågor.

Globala utblickar görs, bland annat kommer den amerikanske människorättsjuristen Steven Watt att beskriva det förändrade rättsläget i USA.

Ett samtal handlar om högerextremismens växande hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter.

Global agenda

En särskild scen har vigts till globala frågor på Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg. Flera aktörer berättar om sitt arbete, i Sverige eller globalt, för att nå de nya rättighetsmålen för Agenda 2030 som FN antog 2015.

— Det är ett gemensamt arbete och vi vill också visa på det positiva som också sker, säger Caroline Matsson

Mod är också ett nyckelord för att kunna göra verklighet av ambitioner och fina ord. Det har just blivit klart att Samuel Opio, hbtqi-aktivist och generalsekreterare för Queer Youth Uganda kommer till Jönköping.

— Det krävs mycket mod för att driva förändringsarbete kring hbtqi-frågor i Uganda och vi är glada och stola över att han deltar, säger Caroline Matsson.