Den ökade aktiviteten av råttor ovan jord beror sannolikt bland annat på de många gräv- och byggarbetena i Jönköping, resonerar David Vedeskog. Arbetena stör råttorna och gör att de förflyttar sig.

– Då kan det bli lite spring på dem och de flyttar gärna till en lugnare plats, säger David Vedeskog, gruppchef för företagstjänster på Anticimex i Jönköping.

David Vedeskog, gruppchef för företagstjänster på Anticimex i Jönköping.
Foto: Anticimex

Fler råttfällor i avloppen

Anticimex har sedan 1,5 år tillbaka utökat samarbetet med Jönköpings kommun och placerat ut fler mekaniska råttfällor i avloppssystemen.

– Det är inget extremt på något sätt, men det har gett ett gott resultat under mark, säger David Vedeskog.

Fällorna är portabla och man flyttar dem dit där råttorna är som mest aktiva. Inte sällan är det fastighetsägare som slår larm.

– Det kan vara att råttorna kommer in i lägenheter via avloppen. De drivs av mat, vätska och värme och hittar de ett ställe att boa sig på så blir de kvar. Då flyttar de bara om de blir för många och konkurreras ut av andra råttor.

Vanligast är att Anticimex använder slagfällor, som är som en större form av musfälla. Gift väljer man i sista hand.

Genrebild.
Foto: Anticimex

Inget skräckexempel

David Vedeskog har inget lokalt skräckexempel likt jätteråttan i Göteborg, som bland annat Aftonbladet skrev om. Om det nu inte rörde sig om en ovanligt stor vattensork... Istället handlar det om allt från nyfödda till fullvuxna brunråttor. Råttor trivs bättre i stadsmiljö än på landet eftersom tillgången till mat är större där. Inte minst på sommaren.

Annons

– Problemet med råttor är lika stort året om, men folk göder råttorna mer på sommaren när man sitter ute och äter i parker, på uteplatser och på badplatser som Vätterstranden. Matrester hamnar på marken och soptunnor blir överfulla, vilket lockar till sig råttor, säger David Vedeskog och fortsätter:

– En råtta kan inte öppna ett soptunnelock, men det finns många, öppna soptunnor på stan. Råttor är goda klättrare och kan hoppa cirka en meter rakt upp i luften.

Springer utmed husfasader

Råttor är skygga nattdjur och håller sig undan människor så gott de kan. Det korsar ogärna en asfaltsplan, utan springer längs med husfasaderna och helst i skydd av buskage eller annat, berättar David Vedeskog.

– Det är sällan som ens vi ser levande råttor, utan man ser spår efter dem. Om folk såg råttor öppet ovan mark skulle vi ha ett ganska stort problem, säger han.

Råttorna bor både över och under marken och trivs överallt där det finns matrester. David Vedeskog upplever inte att restauranger är särskilt utsatta, utan att det är samma förutsättningar för dem som för alla andra.

– Det gäller att hålla det rent och snyggt utanför restaurangerna, att det är fritt från matrester och att man har koll på sin sophantering.

”Blir arga när de blir trängda”

David Vedeskog tycker inte att man behöver vara rädd för råttor, men anser heller inte att man bör gå till angrepp mot dem.

– De blir arga när de blir trängda och det är dumt att chansa.

Han tycker istället att man om möjligt ska stänga in råttan i ett rum och ringa en skadedjursexpert.

Brunråttan

Kan bli 25 centimeter lång plus 15 centimeter svans. Den lever upp till två år.

Ett rå..

Brunråttan

Kan bli 25 centimeter lång plus 15 centimeter svans. Den lever upp till två år.

Ett råttpar kan få upp till 1 000 ungar per år i teorin, men barndödligheten bland brunråttan är hög och omkring hälften av dem dör.

Källa: Anticimex.

Tips – så undviker du råttor

* Råttor trivs i skräpiga miljöer, så ett bra sätt att slippa råttor är att hålla rent..

Tips – så undviker du råttor

* Råttor trivs i skräpiga miljöer, så ett bra sätt att slippa råttor är att hålla rent och snyggt i exempelvis förråd och garage.

* Råttor går in där de har möjligheter, så täta eventuella håligheter i husfasaden och håll koll på buskagen i trädgården.

* Mata inte fåglar och ha inte fallfrukt liggande på backen.

* Var uppmärksam på håligheter i marken – det kan vara ett råttbo.

* Ställ inte dina matrester intill en full soptunna, utan släng dem i en annan soptunna.

Källa: Anticimex.