JAG LÄSER DAGLIGEN mycket press och kan konstatera att pressen ofta vinklar nyheter för att få större uppmärksamhet och därmed öka dess försäljningsvärde och spridning.

I fallet Nordea har det gått än längre då regeringsrepresentanter denna gång i akt och mening att dra ifrån folkets uppmärksamhet från deras ansvar som resulterat i att Nordea flyttar sitt huvudkontor i Finland, vinklar inte, men än värre.

Man slirar på sanningen.

Det heter att ”bankerna är skyldiga svenska folket många miljarder då svenska folket räddade bankerna under de två finansiella kriserna”. Populär och billig retorik som går hem.

Ren och skär lögn och värsta sortens propaganda, för att vara exakt.

MED MINA TRETTIO år av bankerfarenhet i olika chefspositioner och högst inblandad under räddningsoperationer under krisperioderna har jag följande information till skattebetalarna.

Under finanskrisen tvingades staten ta över Nordea, före detta PK banken. Banken rekonstruerades till en kostnad för skattebetalarna å femtiofem miljarder kronor.

Allt eftersom delar av bankens verksamhet såldes ut inkasserade staten sextio miljarder kronor.

Vinst för skattebetalarna exklusive räntor med fem miljarder.

Annons

SOM STORÄGARE under 2009 deltog staten, skattebetalarna, i en nyemission.

När dessa aktier såldes 2013, under Alliansens tid i makten, blev vinsten för skattebetalarna nitton miljarder.

Under den senaste krisen som bröt ut 2008 utfärdades frivilliga garantier mot en avgift från staten. Detta för att stärka bankernas förtroende i en skakig marknad.

Garantierna behövde aldrig komma till bruk och riksgälden håvade in ytterligare sex miljarder kronor.

ATT EN AV EUROPAS största banker flyttar nu aktivt tycker jag och många med mig är allvarligt.

De långsiktiga effekterna av denna rörelse kommer att bli kännbara. Risken att öka de negativa signaleffekter i omvärlden angående Sverige som företagarnation bör beaktas.

Det är inte första eller sista gången som regeringen gör självmål som vänstern och andra välfärdsfiender applåderar.

Regeringen bedriver också en fientlig företagarpolitik som drabbar landet och landsbygden.

Att försöka gömma sig bakom en fasad av förfalskade historier är också beklagligt, ovärdigt och bedrövligt!

Sotiris Delis (M)

Riksdagsledamot för Jönköpings län