JÖNKÖPINGS LÄN är dess människor – som tillsammans skapar tillväxt, kultur, företag, bygger identitet och formar samhället. Region Jönköpings län företräder länets invånare och ska ta tillvara länets intressen.

Med bildandet av region 2015 fick Region Jönköpings län ansvar för de regionala utvecklingsområdena. Genom att flytta delar av det regionala utvecklingsansvaret från staten till regionen kommer makten över dessa viktiga frågor närmare oss som påverkas av besluten.

På så sätt kan vi öka länets attraktivitet och skapa en hållbar utveckling och tillväxt för oss som bor, lever och verkar här. Hälso- och sjukvården utgör den största delen av verksamheten och är ett centralt regionalt utvecklingsområde.

Region Jönköpings län ska också tillsammans med berörda aktörer i länet ta fram en regional utvecklingsstrategi, planer för infrastruktur och kollektivtrafik, regionala kompetensplattformar samt kulturplan.

Dessutom har regionen ansvar för delar av statliga projektmedel för regional tillväxt.

MEN EN REGION kan aldrig åstadkomma tillväxt och utveckling på egen hand. Det förutsätter en närhet till och aktiv samverkan med länets 13 kommuner men också med näringsliv, högskola, branschorganisationer och civilsamhälle med flera.

Annons

För att lyckas med detta krävs ett starkt regionalt ledarskap som förmår att inkludera alla aktörer och se till att summan blir mer än varje del för sig genom att tillvarata regionens befintliga styrkor i form av aktiv befolkning, aktivt näringsliv med inte minst framtidsinriktade tillverkningsbranscher, ett rikt kulturliv och bra hälso- och sjukvård.

När nu Region Jönköpings län är inne på sitt tredje år känner vi en tydlig frustration över att Regionen ännu inte har hittat sina former för att vi tillsammans ska ta oss an de strategiskt viktiga frågorna för hela vårt län.

Det handlar ytterst om avsaknad av ett tydligt politiskt ledarskap i regionen.

Ska vi vara ett län som lyckas hävda sig gentemot andra delar av Sverige behöver Region Jönköpings län utveckla sina samverkansformer med ett tydligt medborgarfokus för att länet på allvar ska kunna ta sig an både dagens och framtidens viktiga utmaningar.

DET HANDLAR bland annat om länets tillgång på kompetent personal och att skapa ett mer jämställt näringsliv, en mer personcentrerad och sammanhållen sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik för fler jobb och hållbar miljö, samt att våra nyanlända ges möjlighet till jobb och studier så att de stannar kvar i länet.

Idag är bristen på arbetskraft så stor att den har en dämpande effekt på tillväxten. I det privata näringslivet uppger 40 procent att de har svårt att rekrytera personal efter sina behov. I offentlig sektor är siffran 70 procent, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Tillgången på personal är därför en av de enskilt viktigaste faktorerna för vårt läns tillväxt och utveckling. Detta för att få fler att vilja jobba i den viktiga välfärden men också för att få fler som jobbar och bidrar med skatt.

Som företrädare för länets invånare ser vi en stor potential i att använda våra gemensamma resurser betydligt mer effektivt för invånarnas bästa.

För att förverkliga det som är syftet och målet med en kraftfull regional organisation krävs därför en betydligt högre politisk ambitionsnivå i det fortsatta arbetet.

Marie Johansson (S)

Kommunalråd Gislaved

Anna-Carin Magnusson (S)

Kommunalråd Nässjö

Gunnar Pettersson (S)

Kommunalråd Habo

Linda Danielsson (S)

Kommunalråd Mullsjö

Henrik Tvarnö (S)

Kommunalråd Vetlanda

Ilan De Basso (S)

Kommunalråd Jönköping

Mona Forsberg (S)

Kommunalråd Jönköping

Arijana Jazic (S)

Aneby kommun

Christer Sjögren (S)

Sävsjö kommun

Diana Laitinen Carlsson (S)

Eksjö kommun

Markus Kauppinen (S)

Gnosjö kommun

Mikael Stenquist (S)

Tranås kommun

Kent Williamsson (S)

Vaggeryds kommun

Ulla Gradeen (S)

Värnamo kommun

Marcus Eskdahl (S)

Regionråd, Region Jönköpings län

Carina Ödebrink (S)

Regionråd, Region Jönköpings län