Region Jönköping vill sänka tröskeln för att testa sig för HIV. Därför satsar regionen på att erbjuda snabba, gratis tester under Pride-veckan den 20 till 26 augusti. Det berättar Håkan Carlsson, projektanställd i arbetsgruppen för HBTQ-frågor.

– Provtagning är gratis i hela landet och görs anonymt i enlighet med smittskyddslagen, men svaren dröjer i några dagar. Det är en avgörande faktor till varför folk väljer att inte testa sig. Under Pride erbjuder vi "snabba" tester istället.

Snabbtesterna ger svar inom 15 minuter och följs, i händelse av ett positivt besked, upp med ett kontrolltest nästföljande dag. Under just Pride kommer testerna att genomföras i samarbete med föreningen Noaks Ark Småland & Halland, som bland annat arbetar med att förhindra spridningen av HIV.

– Målsättningen är att erbjuda snabbtester tre gånger om året. Under Pride, Världsaidsdagen och en gång under våren, säger Håkan Carlsson.

Vill motverka tabut

HIV smittar genom sexuell kontakt eller kontakt med kroppsvätskor som blod. När sjukdomen bröt ut under 80-talet förknippades den med homosexuella relationer. Håkan Carlsson menar att stigmat som skapades kring sjukdomen då lever kvar.

– Vi vill motverka tabut kring sjukdomen och nå ut till en bred grupp människor. Fortfarande lever föreställningen att det är skamligt att vara smittad, säger Håkan Carlsson.

År 2017 rapporterade Folkhälsomyndigheten att fler smittades genom heterosexuell kontakt, än homosexuell. Det är också vanligt att smittas genom intravenöst missbruk.

Annons

Föreläsningar om psykisk ohälsa

Regionen är engagerad i Pride som huvudsamarbetspartner till arrangören Qom Ut Jönköping och går in med 150 000 i bidrag till evenemanget.

Varför deltar ni i Pride?

– Regionen jobbar med tre övergripande perspektiv inom HBTQ-frågor: patienter, personal och folkhälsa. Det är viktiga perspektiv som vi vill lyfta under Pride, bland annat genom att erbjuda tester och föreläsningar om psykisk ohälsa.

Under veckan kommer regionen att finnas representerad vid informationsbord på sjukhusen i Jönköpings Län, på föreläsningar och genom testmottagningen. De tre sjukhusen i länet kommer att hissa regnbågsflaggen med anledning av Pride-veckan.

Fakta: Humant immunbristvirus (HIV)

Vad är HIV? Humant immunbristvirus är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. En infektio..

Fakta: Humant immunbristvirus (HIV)

Vad är HIV? Humant immunbristvirus är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. En infektion läker därför inte spontant och den smittade kan tvingas bära på viruset hela livet. Blod och andra kroppsvätskor kan vara smittsamma under lång tid. Infektionen angriper kroppens immunförsvar. Symtom som uppstår beror oftast på andra infektioner orsakade av det bristande immunförsvaret.

Hur smittar HIV? Sjukdomen smittar vid sexuell kontakt eller kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Barn kan smittas vid förlossning eller amning.

Hur diagnostiseras HIV? Sjukdomen fastställs genom identifiering av speciella antikroppar och/eller antigener i patientens blod.

Finns vaccin? Nej.

Är sjukdomen dödlig? Ja, om den inte behandlas och därmed utvecklas till aids. Med samtida behandlingar kan man leva med sjukdomen hela livet.

Mottagningen kommer att vara öppen kvällstid tisdag den 21 augusti. Platsen är inte fastställd.

Källa: Folkhälsomyndigheten