Bland annat ska taken till länets tre sjukhus, Kulturhuset Spira, flera vårdcentraler och Stora Segerstad i Värnamo få solpaneler på taken. Dessutom ska nya byggnationer som Råslätts vårdcentrum, bussdepå på Ljungarum och ett nytt ridhus på Tenhults naturbruksgymnasium också förses med solpaneler på taken.

Det är de nya byggnationerna som gör det möjligt för Region Jönköpings län att nå det klimatmål man själv satt upp i hållbarhetsprogrammet för några år sedan.

Rune Backlund anser att det är betydelsefullt att regionen kan bidra till länets klimatmål.
Foto: Inger Abram Ohlsson

– Satsningen ger tre gigawattimmar och det överskrider med råge det mål vi har. Det är en stor andel och man ska ju veta att vi har en hel del fjärrvärme i våra fastigheter, säger Rune Backlund.

Ska harmoniera

En inventering har gjorts av vilka tak som är lämpliga för att få ut energi och med tanke på lönsamheten. En del tak ska försörjas med solvärmeanläggning och en del med solel.

– Vi kommer att titta på att det harmonierar när man gör detta, det kommer ny teknik och nya utseenden. För till exempel taket till Spira är det redan förberett i samband med byggnationen.

30 miljoner kronor har reserverats i budgeten för den här satsningen som är ett led i regionens anpassning till hållbar utveckling. Den beräknas ge tre gigawattimmar per år med de nya fastigheterna inräknade. Regionen ska ansöka om investeringsstöd och om det uteblir kan investeringen öka till 33 miljoner. Då måste politikerna besluta om att skjuta till mer pengar.

Annons

– Det här satsningen är också en del i att regionen kan bidra till länets mål att vara självförsörjande på förnybar el år 2020, säger Rune Backlund.

Frågan går närmast vidare till regionstyrelsen för beslut.

Här kan solpaneler sättas upp

Spira kulturhus

Ryhov

Ryhov D1

Huskvarna vårdcentral

Värnamo sjukhus

Sto..

Här kan solpaneler sättas upp

Spira kulturhus

Ryhov

Ryhov D1

Huskvarna vårdcentral

Värnamo sjukhus

Stora Segerstad

Höglandssjukhuset i Eksjö

Nässjöklinikerna

Vetlanda vårdcentral

Vaggeryd vårdcentral

Nya objekt:

Råslätts vårdcentrum

Bussdepå på Ljungarum

Nytt stall vid Riddersberg