Jönköping

Håkan Sandgren (S) undrar i en insändare vilka politikerna är som har fattat beslut i Smot-fallet.
Foto: Elin Elderud

LÄS MER: Insändare om Smot: ”Det är obegripligt!”

Joakim Silva, HR-direktör på Region Jönköpings län, har tidigare uttalat sig om att verksamhetsledningen inte kommer att återanställa musikern som avskedades i oktober, och att detta gäller även om arbetsdomstolen (AD) skulle komma att ogiltigförklara avskedandet. Skulle så bli fallet kan regionen istället göra sig skyldiga till att betala ut miljonbelopp i skadestånd till musikern, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Håkan Sandgren (S), Ledamot i Regionfullmäktige, skriver i en insändare till JP att regionens agerande är obegripligt.

– Jag delar inte personalchefens uppfattningen om att vi inte ska följa ett beslut som tas i en domstol och jag tror inte att länets skattebetalare gör det heller, skriver Håkan Sandgren (S).

Håkan Sandgren (S) menar i sin insändare att politiker vanligtvis inte ska involvera sig i enskilda personalfrågor men att det i detta fall, då det rör sig mot en rättslig prövning och regionen är en politiskt styrd organisation, är nödvändigt. Att regionen styrs politiskt borde även innebära att Joakim Silvas uttalande har fått stöd av politiskt ansvariga , och vilka dessa politiker är vill Håkan Sandgren (S) nu ha svar på.

Annons

– Min fråga är; Vem eller vilka politiker har fattat detta beslut? skriver Håkan Sandgren (S) i insändaren.

Region Jönköping ger svar

Vi tar kontakt med Malin Olsson (M) som fram tills igår, på grund av årsskiftet, var ordförande i ANA-nämnden.

– Smot-fallet har aldrig varit ett politiskt ärende, säger Malin Olsson (M), tidigare ordförande i ANA-nämnden.
Foto: Arkivbild

Malin Olsson (M) har tidigare uttryckt att Smot-fallet ska ses som rent arbetsmässigt och inte som ett politiskt ärende, något vilket hon fortfarande håller fast vid. Hon menar däremot att betydelsen av "att vara beredd att betala skadestånd" inte innebär att regionen motsätter sig ett dombeslut från AD.

– Att vara beredd att betala skadestånd är inte obegripligt utan en konsekvens av en dom som inte går vår väg och som dessutom regleras i lagen om anställningsskydd, säger Malin Olsson (M).

Men än talar vi enbart i spekulationer då domen är långtifrån fastställd. Viktigt att påpeka, menar Malin Olsson (M), är att ärendet aldrig har aldrig legat på politikernas bord och att det framöver kommer att skötas helt av professionen då regionen har valt att lämna över det till sin arbetsgivarorganisation Svensk Scenkonst.

– Vi i nämnden har fått berättat för oss om processen i ärendet, men det har varit ren information till oss som politiker och inget som vi har fattat beslut kring, säger Malin Olsson (M).

Relaterat: Insändare om Smot: ”Det är obegripligt!”