Han är ordförande i den parlamentariska nämnden inom Region Jönköpings län som ska ta fram förslag om arvodesregler och politisk organisation.

– Vi har fullföljt det uppdraget från fullmäktige med bland annat politiska sekreterare och en demokratiberedning, men nu gör regionstyrelsen en kovändning och säger nej. Jag beklagar det och anser att agerandet är märkligt, säger Tommy Bernevång-Forsberg.

Politiska sekreterare är nya tjänster som skulle avlasta administration för alla partier. Vissa partier, M, S och KD, har redan sådana tjänster genom partistödet.

Ordföranden är också kritisk till att regionstyrelsen inte vill ge arvode till ersättare i regionfullmäktige som deltar utan att vara kallade som ledamot.

– Det är ett sätt att bredda demokratin och folkvalda politiker skulle kunna hålla sig uppdaterade i aktuella frågor. Det viktigt att skapa möjligheter för demokrati och just i den här delen är det inte så stora kostnader, säger Bernevång-Forsberg.

Måste hålla igen

Det är kostnader som Malin Wengholm, (M), ordförande i regionstyrelsen, hänvisar till i det egna förslaget. Till Jönköpings-Posten säger hon att den parlamentariska nämndens förslag i helhet skulle kosta tolv miljoner.

– I tider när alla måste hålla igen anser vi att det inte är rimligt att öka kostnaden så mycket som de föreslog. De hade inte tagit med alla kostnader, det var ett gränslöst förslag. V

Annons

– Vi vill begränsa ökningen till högst fem miljoner och föreslår ett höjt partistöd. Nivån får vi återkomma till, säger Malin Wengholm.

Tydligare fokus

Insynsråd säger regionstyrelsen ja till men de ska kallas deltidsarvoderat regionråd. Det betyder att även de mindre partierna kan avlöna en politiker som får insyn i de olika nämnderna.

De politiker som kommer att sitta i regionstyrelsen under nästa mandatperiod, efter valet, får också mer tydliga fokusfrågor genom att delegationer ska utses för personalfrågor samt upphandling och fastighetsfrågor.

Ändringar för nämnden

Framtiden för den parlamentariska nämnden sammansättning och uppdrag är oviss. Tommy Bernevång-Forsberg, som avgår som ordförande eftersom han flyttar till Stockholm i sommar, är fundersam.

– Det man kan fråga sig är om nämnden ska ta ställning i arvodesfrågor och personalfrågor när regionstyrelsen uppenbarligen gör det så mycket bättre.

I förslaget med ändringar som går vidare till regionfullmäktige står det att ledamöter och parlamentarisk nämnd inte fastställs nu utan fördelas efter valet. Utgångspunkten är minst en per parti. Nu är det nio ledamöter, två för Socialdemokraterna och en vardera för övriga partier.

Ledamöter i revisionen, som ska granska all verksamhet inom regionen, fastställs senare och utgångspunkten är som nu, minst nio ledamöter.