Under förra årets Klimatvecka drog tävlingen "Solmatchen" i gång, tävlingen avslutades under årets Klimatvecka i september. I tävlingen utmanade Klimatrådets medlemmar allmänheten i hur mycket solceller som installerades under ett år.

Vid tävlingens slut hade Klimatrådet installerat 5 698 kilowatt solenergi medan privatpersoner och företag hade installerat 6 114 kilowatt.

– Det är jättekul. Vi har verkligen fått en ökad utbyggnad av solkraften, säger Otto Hedenmo, projektledare för solkraft på länsstyrelsen.

Totalt ökade mängden solceller i länet med 11 812 kilowatt under satsningen, en ökning i länet med 121 procent.

– Det är roligt att se att Klimatrådets medlemmar kan gå ihop och installera så här mycket. Vissa har installerat och andra har varit med och kommunicerat och spridit information om solkraft, säger Otto Hedenmo.

Ökningen motsvarar en elproduktion på omkring 9 500 megawattimmar. För den energin kan man åka 4,7 miljoner mil med elbil, brygga 377 miljoner kaffekoppar eller ladda 1,9 miljarder mobiltelefoner.

Klimatrådet

Klimatrådet består av privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Rådet ..

Klimatrådet

Klimatrådet består av privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Rådet är ett samverkansorgan som arbetar för en ökning av förnybar energi i länet.

"Ökar explosionsartat"

Solenergin utgör fortfarande en mycket liten del av den producerade elen i länet. Energimyndigheten anser det är realistiskt att fem till tio procent av Sveriges elektricitet ska komma från solkraft 2040. Otto Hedenmo tror att Jönköpings län kan nå samma nivå eller högre.

Annons

– Det finns mycket yta och många tak kvar att täcka. Vi ser hur solcellerna ökar explosionsartat. Förra året installerades omkring 4 megawatt och i år har det installerats 6,8 megawatt. Det är en utveckling som accelererar, säger han.

Tävlingskonceptet visade sig vara lyckat och nu filar Klimatrådet på nya metoder för att öka solkraftsutbyggnaden.

– Tävlingsmomentet visade sig vara förmånligt, det ger bra medietäckning, goda resultat och det är många som uppskattar det, säger Otto Hedenmo.

Solmatchen

Tävlingen startade under Klimatveckan 2017 och pågick fram till Klimatveckan 2018.

Klima..

Solmatchen

Tävlingen startade under Klimatveckan 2017 och pågick fram till Klimatveckan 2018.

Klimatrådets medlemmar utmanade allmänheten, bestående av privatpersoner och företag, i hur mycket solceller som installerades under ett år.

Mängden installerade solceller mättes vid tre tillfällen, för att Klimatrådets medlemmar skulle kunna matcha den utbyggnaden allmänheten stod för.

Totalt ökade mängden installerade solceller med 11 812 kilowatt under den tid tävlingen pågick.